Mitä sinun tulee tietää metsämaasta? Uusi opetusmateriaali auttaa tuntemaan metsämaan ominaisuuksia

Metsäalan toimijat tarvitsevat enemmän tietoa metsämaan erilaisista ominaisuuksista. Maaperätiedon hallinta onkin oleellista metsänhoidon toimenpiteissä. Metsää on siis syytä ymmärtää pintaa syvemmältä. Tähän auttaa Tapiossa tekeillä oleva metsämaa ja kestävä metsänhoito-opetusmateriaali.

Hankkeessa koostetaan kaikille avoin opetusmateriaali metsämaan ja kestävän metsänhoidon keskeisistä näkökulmista ja kysymyksistä. Materiaalin avulla lukija saa tietoa metsämaan erilaisista piirteistä ja niiden vaikutuksesta mm. ilmastonmuutokseen ja metsänhoidon käytännön toimenpiteisiin.

Materiaali on suunnattu metsäalan opettajien käyttöön, mutta sitä voidaan hyödyntää laajasti metsäalan, metsänomistajien ja jokaisen metsämaasta ja metsänhoidosta kiinnostuneen keskuudessa. Tavoitteena on, että materiaalin sisältö jalkautuu opettajien kautta oppilaitosten metsäopiskelijoille ja parantaa heidän valmiuksiaan ymmärtää metsämaan ja metsänhoidon yhteyksiä omassa tulevaisuuden työkentässä.

Metsämaan huomioiminen tukee kestävää metsänhoitoa

Hankkeessa koottava tieto auttaa suunnittelemaan metsänhoidon toimenpiteet entistä paremmin ja tukee siten kestävää metsänhoitoa. Lisääntyvä tieto metsämaan hyvästä hoidosta vahvistaa metsiemme puuston kasvua.

”Työn aikana metsämaatietoa saadaan koottua yhteen paikkaan ja helposti ymmärrettävään muotoon”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tiina Törmänen Tapiosta.

Hanke valmistuu alkuvuodesta 2022, jolloin hankkeen tuloksena syntyvä opetusmateriaali on ladattavissa hankkeen kotisivuilla. Tulokset esitellään Tapion koordinoimassa Metsämaa-webinaarissa, joka kokoaa myös kiinnostavia asiantuntijaesityksiä koskien metsämaata ja kestävää metsänhoitoa.

Hankkeen työryhmään kuuluvat Metsäkoulutus ry:n lisäksi HAMK, Luke, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, Teollisuusliitto ja XAMK. Hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö.