Metsäopettajien Akatemian kolmannella kurssilla yli 20 opettajaa ympäri Suomen

Metsäopettajien Akatemia kehittää metsäalan opettajien osaamista ja parantaa hyvinvointia. Teemoina ovat opettajan työssä tarvittavat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä oivaltavan oppimisen pedagogiikka. 

Tammikuussa 2022 alkoi Metsäopettajien Akatemian kolmas kurssi. Ensimmäisessä tapaamisessa kurssin pääkouluttaja, professori Kirsti Lonka kertoi oppimisen kannalta tärkeistä näkökohdista.

Aihetta lähestyttiin sisäisten mallien ja motivaation lähteiden kautta. Longan mukaan koetun osaamisen ja haasteen pitää olla tasapainossa, jotta päästään ns. flow-tilaan. Epätasapainoisessa tilanteessa lopputuloksena voi olla ahdistuminen, huolestuminen, apatia tai pitkästyminen.

Kursseille osallistuu noin 20 opettajaa Metsäkoulutus ry:n jäsenorganisaatioista kaikilta metsäalan koulutusasteilta ympäri Suomen.

Lisätietoja: laura.kammonen@metsateho.fi