Metsäopettajien Akatemia tuo yhteen metsäalan opettajia kaikilta koulutusasteilta

Tänä keväänä toteutettiin onnistuneesti jo kolmas Metsäopettajien Akatemia. Ensimmäistä kertaa kurssi pystyttiin järjestämään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sisältäen yhteensä kolme kurssikertaa, joista ensimmäinen pidettiin etäyhteydellä ja kaksi jälkimmäistä perinteisinä koulutustilaisuuksina. Tapaamisten välillä kurssin osallistujat suorittivat verkkotehtäviä itsenäisesti ja yhdessä muiden osallistujien kanssa. Osallistujat koostuivat Metsäkoulutus ry:n jäsenorganisaatioiden opettajista. He edustavat maamme metsäopetusta ammatillisen opetuksen, ammattikorkeakoulun sekä yliopiston asteella.

Kurssin koulutuksesta vastasi kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka, joka on ollut mukana Metsäopettajien Akatemiassa alusta lähtien. Metsäopettajien Akatemia tarjoaa opettajille keinoja mahdollistaa innostava ja tehokas oppiminen. Tämän kevään kurssilla opettajille annettiin työkaluja erityisesti etänä järjestettävien oppituntien ja kurssien järjestämiseen. Kurssin teemoina olivat mm. tunne-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot metsäalan opettajan työssä. Opettajat toivoivat muun muassa keinoja erilaisten oppilaiden kanssa toimimiseen ja jokaisen oppilaan parhaan potentiaalin huomaamiseen.

Metsäalan opettajien kouluttaminen ja heidän tekemän työn tukeminen on tärkeä ponnistus metsäalan tulevaisuuden kannalta. Kurssisisällön lisäksi Metsäopettajien Akatemian tarkoitus on tarjota opettajille mahdollisuus muiden opettajien tapaamiseen ja vertaisoppimiseen. Kurssin osallistujilta kerätyn palautteen perusteella äärimmäisen hyödyllisiksi koetiin lähikoulutuspäivät ja oman pienryhmän kesken järjestetyt etätapaamiset. Erityisesti yhdessä osaamme enemmän kuin uskoimmekaan.

Metsäopettajien Akatemiaan on nyt osallistunut yli 60 metsäalan opettajaa. Kurssi rahoitetaan Metsämiesten Säätiön avustuksella ja sen järjestelyistä vastaa Metsäteho Oy. Metsäopettajien Akatemia järjestetään seuraavan kerran keväällä 2023. Osallistujat kutsutaan Metsäkoulutus ry:n jäsenorganisaatioista oppilaitosten yhteyshenkilöiden kautta. Mikäli haluat tiedustella oppilaitoksenne kutsuttavia, otathan yhteyttä kurssin järjestäjiin.ShareTweet0Share