METSÄN ROOLI ILMASTOTALKOISSA NOSTETAAN ESIIN

Melkein 70 prosenttia Suomen nuorisosta kertoo kokevansa ilmastoahdistusta. Ilmastopolitiikan hitaus turhauttaa ja nuoret toivovat ratkaisuja ja nopeaa toimintaa. Ilmastotalkoissa metsän kaltaisilla hiilinieluilla on selvä rooli ja nyt niistä myös puhutaan.  

Ilmaston lämpenemisen estämiseksi vaaditaan vähemmän päästöjä ja enemmän hiilinieluja. Metsä on huomattava hiilinielu, joka nielee 40 prosenttia meidän päästöistämme. Samalla metsä on myös tärkeä toimiala Suomessa.

Ilmastomme on tulevaisuutemme -hankkeessa nostetaan esiin metsän rooli hiilinieluna. Kasvava metsä 40-60 vuoden iässä sitoo eniten hiiltä. Hiilen sitominen hidastuu, kun puu vanhenee. Tilannetta voisi verrata pölynimuriin, joka imuroi heikommin, kun pölypussi on täynnä. Silloin on tärkeää vaihtaa pussi uuteen. Metsään taas on tärkeä saada uusia puita, jotka ovat valmiita kasvamaan ja toimimaan hiilinieluna.

Hankkeen kohderyhmää ovat yläkoululaiset ja lukiolaiset. Myös metsänomistajat ja päätöksentekijät ovat hankkeen kohderyhmässä.

Hanke on kaksikielinen ja se toteutetaan Pohjanmaalla. Projekti käynnistyi 17.8.2020 ja jatkuu 30.6.2022 asti.

  • Aihe on erittäin ajankohtainen. Ne koulut, joihin on jo otettu yhteyttä, ovat suhtautuneet aiheeseen myönteisesti, kertoo projektipäällikkö Anne Teir-Siltanen Metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus hallinoi hanketta ELY-keskuksen perusrahoituksella. Hanketta tukevat myös Metsämiestensäätiö/Metsäkoulutus, Svenska Kulturfonden ja Föreningen för skogskultur.

  • Toiveeni on, että yhä useammat nuoret saisivat luotua hyvän metsäsuhteen ja tuntisivat toivoa tulevaisuuteen. Samaten metsänomistajat voisivat tehdä päätöksiä omien metsien käytöstä turvallisin mielin. Toivon myös, että kuntapäättäjät näkisivät puun kestävänä materiaalina, joka lisää elämänlaatua julkisissa rakennuksissa ja samalla luo positiivista imagoa kunnille, kertoo Teir-Siltanen.

Yhteystiedot: projektipäällikkö Anne Teir-Siltanen, Suomen Metsäkeskus, puh. 050-4422191, anne.teir-siltanen(at)metsakeksus.fi