Puuhuolto.fi:ssä metsäalan opetusmateriaaleja – uusimpina työelämätaidot ja työturvallisuus

Puuhuolto.fi tarjoaa metsätalouden opetusta palvelevaa materiaalia. Oppaita käytetään paljon oppilaitoksissa, mutta myös työnantajat hyödyntävät niitä koulutuksissaan.

Nykyisin Metsätehon oppaat ovat digitaalisessa muodossa. Näin ne ovat aina maksutta kaikkien saatavilla, ja niitä voi päivittää kriittisiltä osin nopeastikin. Suurempia uudistuksia tehdään aika ajoin: tuoreimpia uudistettuja materiaaleja ovat Uitto-opas sekä Metsänkäsittely ja linnusto. Tällä hetkellä on menossa hyvin laajan Korjuun suunnittelu -oppaan päivitystyö.

Vuonna 2020 on julkaistu kaksi uutta opasta: Työturvallisuusopas ja työelämätaitoja kehittävä Kohti työelämää. Oppaiden tarkoitus on tuottaa erityisesti opiskelijoille niitä taitoja ja ymmärrystä, joita he tarvitsevat työelämässä. Pian valmistuu myös metsäalan opettajien tuottama Woodforce Logforce -opas.

Oppaiden sisällöt ovat vapaasti käytettävissä ei-kaupallisessa toiminnassa, eli esimerkiksi opetuksessa. Toivomme lämpimästi, että oppaat ovat aktiivisessa käytössä, sillä ne on tuotettu metsäalan yhteiseen tarpeeseen.

Puuhuolto.fi-ympäristö http://puuhuolto.fi/

Työturvallisuus-opas http://puuhuolto.fi/tyoturvallisuusopas/

Oppaassa kerrotaan metsäalan työturvallisuudesta osana kokonaisvaltaista turvallisuuskulttuuria. Oppaan avulla parannetaan työpaikan turvallisuuskulttuuria, työntekijöiden ja työnantajien kykyä havaita riskejä aiheuttavat tilanteet ja kykyä reagoida niihin oikealla tavalla.

Kohti työelämää -opas http://puuhuolto.fi/kohti-tyoelamaa/

Oppaassa käydään läpi opiskelijan siirtymistä työelämään, mitä taitoja hän tarvitsee ja miten taitoja voi kehittää. Oppaassa on käytännönläheisiä ohjeita sekä työnhakemiseen että työelämätaitoihin. Esimerkiksi oman osaamisen tunnistaminen ja esilletuominen on edellytys työnhaussa menestymiselle, mutta näistä taidoista on paljon hyötyä myös itse työelämässä. Työelämätaitojen teemoja ovat esimerkiksi viestintä ja vuorovaikutus, itseohjautuvuus, motivaatio ja hyvinvointi. Materiaalia voi hyödyntää kursseilla tai vinkata opiskelijoille oppaan olemassaolosta heidän hakiessaan harjoittelu-/työpaikkoja.

Lisätietoa

Laura Kammonen

Etunimi.sukunimi@metsateho.fi

0405704777