Metsäkoulutus ry:n metsäalan koulutuksen hankeideahaku 1.-31.10.2020

Metsäkoulutus ry järjestää vuosittain lokakuussa metsäalan koulutuksen kehittämiseen liittyvän hankeideahaun. Kehittämisideat voivat olla esimerkiksi opetusmateriaalin kehittämistä, työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön parantamista, metsäalan koulutuksen markkinoinnin kehittämistä, virtuaalisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen ja sisältöjen kehittämistä.

Tänä vuonna Metsäkoulutus ry erityisesti pitää tärkeänä seuraavia teemoja hankeideahaussa: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen sekä oppilaitosten strategisen tason opetuksen toteutuksen ”hybridimallien” selvittäminen, kehittäminen ja hyvät käytännöt. Hybridimallilla tarkoitetaan sitä, miten vuositasolla opetuksessa toteutetaan etäopetusta ja läsnäolo-opetusta. Lisäksi Metsäkoulutus ry toivoo hankeideahakuun etä- ja verkko-opetukseen kehittämiseen liittyviä hankeideoita.

Kehittämishankeideat vastaanottaa toiminnanjohtaja Ville Manner Metsäkoulutus ry. Alla linkki hankeideahaun lomakkeeseen. Täytä tarvittavat tiedot ja lähetä idea sähköpostilla osoitteeseen ville.manner@metsakoulutusry.fi. Metsäkoulutus ry:n hallitus käsittelee saapuneet ideat ja tekee päätöksen siitä, mitkä ideat etenevät Metsämiesten Säätiön hankehakuun marraskuun 2020 aikana. Hankeideoita voi lähettää Metsäkoulutus ry:lle 1.-31.10.2020.

Hankeideahaun lomake: http://www.metsäkoulutus.fi/hankeideahaku/