Metsäkoulutus ry ajankohtaiset

Metsäkoulutus ry ajankohtaiset

Metsäalan koulutuksen kehittäminen -seminaari perjantai 25.1.2019 Helsinki

Metsäkoulutus ry järjestää Metsäalan koulutuksen kehittäminen -seminaarin perjantai 25.1.2019 klo 8:30-14.00. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Lounas omakustanteinen. Paikkana on UPM pääkonttori Biofore talo, Alvar Aallon katu 1 Helsinki. Tervetuloa! Ilmoittautumiset: ville.manner@metsakoulutusry.fi

Ohjelma

8:30                   Kahvit

9:00                   Tervetuloa Metsäkoulutus ry ja UPM-Kymmene Oyj

9:15                   Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta, Mika Tammilehto opetus- ja kulttuuriministeriö

9:50                   Miten metsäalan koulutusta on markkinoitu? Sirpa Kärkkäinen Suomen Metsäyhdistys

10:15                 ForestVisit -tuotteen ja vierailukonseptin rakentaminen, Riitta Aho/Hanna-Maija Kehvola, Helsingin yliopisto HY+

10:40                 Tutkintoja sähköisesti case kasvinsuojelututkinto, Ari Nieminen Tapio Palvelut Oy

11:00                 Metsäalan sähköiset kurssi- ja tietokirjat kirjastoihin, Satu Rantala Metsäkustannus Oy                

11:20                 Lounas

12:15                 Missä mennään VR-teknologian hyödyntämisessä metsäalan koulutuksessa?

Paneeli: Jani Holopainen, Metsäalan virtuaalikoulutuksen jalkauttaminen -hanke

Helsingin yliopisto

Timo Leinonen, Wood Force ja Log Force metsäalan oppimisympäristöksi -hanke

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Janne Ruokonen, Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu

Puheenjohtaja Simo Jaakkola

13:15                 eAMK – Ammattikorkeakoulujen yhteinen ympärivuotinen verkko-opintotarjonta

                           Hannu Ikonen Jyväskylän ammattikorkeakoulu

13:45                 Tilaisuuden päätös Metsäkoulutus ry:n puheenjohtaja Susanna Aro

 

Opo -päivät 2019 7.-8.2. Turussa

Metsäkoulutus ry on mukana yhdessä jäsenten kanssa markkinoimassa metsäalaa ja metsäalan koulutusta opoille.

Metsäalan opetuksen parhaat käytännöt kilpailu käynnissä

Metsäopetuksen parhaita käytäntöjä haetaan nyt kansainvälisessä kilpailussa. Ilmoita mukaan opettaja, materiaali tai opetusmenetelmä, joka on poikkeuksellisen hyvä. Palkintoina paitsi mainetta ja kunniaa myös matka Brasiliaan IUFROn maailmankongressiin. Ilmoitukset tulee toimittaa 18.1.mennessä.

https://www.iufro.org/science/task-forces/forest-education/competition-best-practices-in-forest-education/

Lisätietoja: Mika Rekola Helsingin yliopisto, mika.rekola@helsinki.fi

Syyskokouksen päätöksiä

Jäsenmaksut 2019

Varsinaiset jäsenet A) 3500 euroa koulutuksen järjestäjät B) 2500 euroa metsäalan työnantaja yli 200 työntekijää (Metsäteho, Metsäteollisuus ry, MTK, Säätiö, Tapio Oy) C) 1000 euroa metsäalan työnantaja 100-200 työntekijää, yhdistys (kansalais-, palkansaaja-, työnantaja-, yrittäjäjärjestö tai vastaava yhdistys), tutkimusorganisaatio D) 500 euroa metsäalan työnantajat 50-99 työntekijää, museot E) 100 euroa metsäalan työnantaja alle 50 työntekijää, opiskelijajärjestöt Kannatusjäsenmaksu: yhteisö 500 euroa, henkilö 50 euro

Hallitus 2019

Puheenjohtaja

Susanna Aro Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Jäsenet ja varajäsenet

Simo Jaakkola Koneyrittäjien liitto ry, varajäsen Markus Tähkänen Yksityismetsätalouden Työnantajat ry.

Jouko Karjalainen Oulun seudun ammattiopisto, varajäsen Esa Majander Saimaan ammattiopisto.

Hannu Lamminen Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, varajäsen Tuomo Turunen Metsäpalvelu Turunen Oy Riikka Vasama Teollisuusliitto, varajäsen Jari Sirviö Teollisuusliitto

Tiina Eklund METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, varajäsen Maija Arvonen Loimu ry

Maarit Tenkula Työtehoseura, varajäsen Ari Puustinen Savon ammattiopisto Sakky

Mari Nieminen Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu, varajäsen Jarmo Nikkanen Gradia Jämsä

Hanna Turpeinen MEOL Metsäalan opiskelijat ry, varajäsen Tiia Kuronen Metsäylioppilaat ry

Soile Koriseva Metsäteollisuus ry, varajäsen: Metsäteollisuus ry

Sari Pitkänen Itä-Suomen yliopisto, varajäsen Markus Holopainen Helsingin yliopisto

Ulla Asikainen Karelia ammattikorkeakoulu, varajäsen Antti Sipilä Hämeen ammattikorkeakoulu

Vaalivaliokunta 2019 

Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Pekka Janhonen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE

Erkki Eteläaho METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

Hanna Turpeinen MEOL Metsäalan opiskelijat ry

Matti Mäkelä Metsäteollisuus ry

Metsäkoulutus ry:n hankkeet

Metsäkoulutus ry:n hankeideahaussa saatiin 26 hankeideaa. Kiitos kaikille hankeidean lähettäneille. Metsäkoulutus ry päätti lähteä tukemaan seuraavia hankkeita Metsämiesten Säätiön hankehakuun. Nyt valmistellaan hakemuksia ja ne tulee jättää säätiöön viimeistään 31.1.2019.

 

 1. Turvallista työtä kannolta tehtaalle

Tommi Anttonen, Riveria Valtimon koulutusyksikkö

 1. MTI-opetuksen kehittämishanke: yhteistyötä, työelämäläheisyyttä ja kansainvälisyyttä opetukseen

Jarmo Mäkelä, Karelia-Ammattikorkeakoulu

 1. Metsänhoidon kasvinsuojelututkinnon verkkokurssimateriaali

Ari Nieminen Tapio Palvelut Oy

 1. Työssäoppimisen tarkistuslistan sähköistäminen

Kalle Vanhatalo Tapio Palvelut Oy

 1. Dronen käytön peruskurssi

Juho Niskala Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst

 1. Verkko-oppimateriaalien tuotannon ja käytön kehittäminen

Mika Rekola Helsingin yliopisto

 1. Suotiede – soiden käytön perusteet*

Juhani Päivänen, Helsingin yliopisto

 1. Kuvallinen metsäsanasto maahanmuuttajaopiskelijoille

Timo Sadeharju, Tampereen seudun ammattiopiston maahanmuuttajakoulutus

 1. Metsäalan virtuaalikoulutuksen toteutus

Jani Holopainen, Helsingin yliopiston Mixed Reality Hub

 1. 10. Opettajuuden kehittyminen tutkimusperustaisesti – näyttöön perustuva koulutus

Mika Rekola Helsingin yliopisto

 1. Metsätieteiden koulutuksen markkinoinnin kehittäminen

Samuli Junttila Helsingin yliopisto

Hyvää alkanutta vuotta!