Metsäalan kurssikirjoja sähköisinä kirjastoihin

Metsäalan opinnoissa laajasti käytettäviä oppi- ja kurssikirjoja on nyt käytettävissä myös sähköisinä. Metsäkoulutus ry:n ja Metsäkustannuksen yhteishankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia lisätä kurssikirjojen saatavuutta niiden sähköistämisellä. Kirjastoista on usein vaikea saada lainaksi kysytyimpiä kirjoja.

Metsämiesten Säätiön tukemassa pilottihankkeessa selvitettiin opiskelijoiden, opetushenkilökunnan sekä myös kirjastojen toiveita ja oppimateriaalitarpeita. Hankkeessa testattiin erilaisia julkaisumuotoja ja niiden toimivuutta erilaisilla teknisillä alustoilla ja rakennettiin toimivat prosessit, joilla toiminta pystyttäisiin vakiinnuttamaan. Prosesseissa tulee huolehtia niin teosten tekijänoikeuksien omistajien, eli kirjoittajien ja kuvaajien, sekä kustantajan oikeuksien asianmukaisesta hallinnasta. Samalla järjestelmän tulisi olla mahdollisimman helppo ja edullinen käyttää ja hallinnoida.

Käytettävässä Ellibsin palvelussa pyritään nimenomaan joustavaan kirjastokäyttöön. Oppilaitoskirjastot pystyvät hankkimaan sähkökirjoihin kulloinkin sopivimman lisenssimuodon, jossa lainaajia voi olla joko useita yhtä aikaa tai, kuten painetuilla kirjoilla,  yksi lainaaja kerrallaan. Käyttäjille kirjastolainat ovat maksuttomia.

Tarjolla olevan kirjavalikoiman näkee kootusti palveluntarjoajan sivuilta:

https://www.ellibs.com/fi/books/publisher/0/metsakustannus