Metsäkoulutus ry ajankohtaiset

 1. Yhdistyksen uusi strategia 2023–2027 päätettiin kevätkokouksessa

Yhdistyksen kevätkokous päätti 16.6. uudesta strategiasta vuosille 2023–2027. Strategiassa korostuu yhteistyön ja yhdessä tekemisen rakentaminen koulutusasteiden, koulutuksen järjestäjien, työelämän ja opiskelijoiden välille. Yhdistyksen vahvuus nähtiin jäsenistössä ja verkostoissa, joiden kautta on mahdollista parhaiten edistää kaikille yhteistä tavoitetta: tuottaa jatkossakin korkealaatuista ja houkuttelevaa metsäalan koulutusta. Yhdessä tekemisen periaate näkyy strategian toiminta-ajatuksessa, tavoitetilassa sekä strategisissa päämäärissä.

Toiminta-ajatus

Metsäkoulutus ry jäsenineen on metsäalan koulutuksen kehittäjä. Yhdistys edistää metsäalan koulutusta vastaamaan työelämän osaamistarpeita, lisää koulutuksen houkuttelevuutta ja rakentaa toimijoiden yhteistyötä.

Tavoitetila vuoteen 2027:

Metsäalan koulutus on arvostettua, laadukasta, houkuttelevaa ja vastaa työelämän tarpeisiin.

”Yhdessä tehden maailman parasta metsäalan koulutusta!”

Strategiset päämäärät:

 • Metsäalan koulutus on vetovoimaista ja alan uramahdollisuudet tunnetaan
 • Yhdistys jäsenineen vahvistaa metsäkoulutuksen asemaa
 • Yhdistys kehittää koulutusasteiden, koulutuksen järjestäjien, työelämän ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä
 • Jäsenten hanketoiminta on ennakoivaa, työelämälähtöistä ja vaikuttavaa
 • Yhdistyksen rahoituspohjaa laajennetaan toimintaedellytysten parantamiseksi

Yhdistyksen hallitus miettii syksyllä konkreettisia keinoja ja toimenpiteitä strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitos kaikille strategiaprosessiin osallistuneille!

2. Metsälehti digi Metsäkoulutus ry:n jäsenoppilaitosten opiskelijoille

Metsälehti ja Metsäkoulutus ry tarjoavat yhteistyössä Metsälehti Digin jäsenoppilaitosten opiskelijoille maksutta käyttöön. ML-Digi sisältää selainpohjaisen Metsälehti verkkolehden, näköislehden, digitaalisen lehtiarkiston, kaiken verkon maksullisen sisällön, mukaan lukien laskurit. Palvelu kuuluu Metsälehti tuoteperheeseen ja se on vapaasti tilattavissa oleva tuote (Hinta 142,80 € / v).

Yhteistyön tavoitteena on oppimisympäristön rikastaminen laajamittaisella digitaalisella metsäsisällöllä ja -palveluilla edistämään opintoja. Samalla yhteistyö valmentaa opiskelijoita metsäalan käytäntöihin ja työelämään valmistautumiseen.

Edun käyttöönotto vaatii oppilaitoksilta/opettajilta ilmoittautumisen pasi.myllymaa@metsalehti.fi Jos ette vielä ole ilmoittautuneet mukaan edun hyödyntäjiksi, kannattaa olla Pasiin yhteydessä.

3. Hankeideahaku 2022

Metsäkoulutus ry järjestää lokakuussa metsäalan koulutuksen kehittämiseen liittyvän hankeideahaun. Kehittämisideat voivat olla esimerkiksi koulutussisältöjen ja opetusmateriaalin kehittämistä, työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön parantamista, metsäalan koulutuksen markkinointia, virtuaalisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen ja sisältöjen kehittämistä tai vaikka opettajien osaamisen kehittämistä. Painotuksista päätetään tarkemmin yhdistyksen hallituksessa syyskuussa. Tavoite on, että hankeideahaussa näkyy yhdistyksen uutta strategiaa toteuttavat aiheet.

Metsäkoulutus ry:n hallitus käsittelee saapuneet hankeideat ja tekee päätöksen mitä hankeideoita yhdistys tukee Metsämiesten Säätiön hankehakuun marraskuun 2021 aikana. Hankeideoita voi lähettää Metsäkoulutus ry:lle 1.-31.10.2021.

Kehittämishankeideat vastaanottaa toiminnanjohtaja Ville Manner Metsäkoulutus ry. Alla linkki hankeideahaun lomakkeeseen. Täytä tarvittavat tiedot ja lähetä idea sähköpostilla osoitteeseen ville.manner@metsakoulutusry.fi.

Hankeideahaun lomake: http://www.metsäkoulutus.fi/hankeideahaku/

Hankeideahaun prosessi ja ohjeet:  http://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/hankehaun-ohjeet/

4. Radiomainoskampanja

Metsäkoulutus ry ja metsäalan yhdeksän toimijaa yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa toteuttivat radiokampanjan, jossa kiitettiin metsänomistajia ja metsäalan ammattilaisia hyvästä työstä Suomen metsissä. Metsäkoulutus ry:n radiomainoksen teksti kuului näin:  

Metsäalan koulutus tarjoaa mielenkiintoisia opiskeluvaihtoehtoja ympäri Suomea kaikilla koulutusasteilla. Uusiutuva luonnonvara ja osaavat ihmiset ovat metsäalan menestystekijät. Metsäalalla pääset tekemään työtä paremman ja kestävän tulevaisuuden eteen.

Tule opiskelemaan kestävää tulevaisuutta!

Radiomainonnassa olivat mukana Koneyrittäjät, METO – Metsäalan Asiantuntijat, METO – Metsäalan yrittäjät, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsänhoitoyhdistykset, Sahateollisuus ry, Stora Enso, Teollisuusliitto, UPM ja Metsämiesten Säätiö.

Metsä kuului radiokanavilla kautta Suomen viikoilla 22–23 ja 25–26. Kampanja tavoitti noin 75 prosenttia yli 25-vuotiaista kuulijoista.

5. Metsäalan perustutkinnon uudistaminen

Metsäalan perustutkinnon perusteet uudistuvat vaiheittain. Uudistuksesta vastaa Opetushallitus.

 • 1.8.2022 otettiin käyttöön yhtenäinen arviointikriteeristö ja uudelleen muotoillut osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset yhteisissä tutkinnon osissa ja yhteisissä ammatillisissa valinnaisissa tutkinnon osissa.
 • 1.1.2024 on tavoitteena ottaa käyttöön tutkinnon perusteet, joissa myös tutkinnon ammatilliset tutkinnon osat on uudistettu

Metsäalan perustutkinnon uudistaminen kohdistuu kaikille perustutkinnoille yhteisen arviointikriteeristön käyttöönottoon ammatillisissa tutkinnon osissa. Uusien arviointikriteereiden käyttöönotto edellyttää tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilemista. Samalla selvitetään työelämän tarpeet päivittää tutkinnon muodostumista, tutkinnon osia sekä ammattitaitovaatimuksia.

 • Perusteiden arvioitu lausuntoaika: 12/2022
 • Perusteiden arvioitu voimaantuloaika: 1.1.2024

Metsäalan perustutkinnon perusteuudistuksen yhteydessä järjestetään avoimia verkkotyöpajoja, joissa pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan perusteen uudistukseen. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Ilmoittautuminen verkkotyöpajaan avautuu viimeistään kuukausi ennen tilaisuutta.

Verkkotyöpajat järjestetään:

 • maanantaina              29.8.2022 klo 14–16     ILMOITTAUDU
 • tiistaina                        4.10.2022 klo 09–11
 • keskiviikkona              9.11.2022 klo 14–16 

Lisätietoja: jaana.villikka-storm@oph.fi

6. Luonnonvara-alan koulutuksen webinaarisarja – Ilmoittaudu mukaan!

Opetushallitus järjestää syksyllä kolmen webinaarin sarjan luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen ajankohtaisista aiheista, hyvistä käytännöistä ja hankkeista. Webinaarit on suunnattu luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisille opettajille ja johdolle sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu mukaan tapahtumatiedoissa olevan linkin kautta.

Webinaarit järjestetään kahden tunnun mittaisina Teams-tapahtumina seuraavasti:

30.8.2022 klo 14-16: Ilmoittaudu

Perustutkintojen uudistaminen, tutkintojen perusteuudistukset ja toisen asteen uudistushanke

19.9.2022 klo 14-16: Ilmoittaudu

Ammatillisen koulutuksen rahoitus

29.9.2022 klo 14-16: Ilmoittaudu

Näyttöjen järjestäminen ja osaamisen arviointi

Ystävällisin terveisin

Anne Liimatainen, Marjatta Säisä ja Jaana Villikka-Storm Opetushallitus

7. Apurahoja opiskelijoille

Tellervo ja Juuso Waldenin säätiön apurahat opiskelijoille ovat haettavissa 22.8.2022 mennessä.
Apurahan hakijan on haettava apurahaa sähköisellä apurahalomakkeella viimeistään 22. päivänä elokuuta 2022. Osa apurahoista varataan kokonaan ulkomailla tutkinnon suorittaville ja osa vähintään yhden lukukauden kestävään vaihto-opiskeluun. Säätiö haluaa erityisesti tukea myös opiskelua, joka tähtää luonnonvarojen suojeluun ja uusiutumiseen Suomessa.

Apurahahakemuksia otetaan vastaan sähköisen järjestelmän kautta.
Siirry hakemukseen

8. Tilaisuudet ja tapahtumat

Hallituksen kokoukset

2.9.2022

14.10.2022

17.11.2022

Metsäpäivät 27.10. Helsinki

Hyvää syksyn alkua kaikille!

Ville