Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskokeen valmistelu ja pilotointi 2022–2023

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksesta valmistui vuosina 2016–2019 keskimäärin 451 henkilöä vuodessa. Työmarkkinoilla uusien kuljettajien tarve on vuosittain 330–440 henkilöä. Koulutus tuottaa lukumäärällisesti riittävästi uusia kuljettajia, mutta merkittävä osa koulutetuista metsäkoneenkuljettajista ei työskentele koulutustaan vastaavassa työssä.

Vuosina 2011–2019 valmistuneista metsäkoneenkuljettajista vain 48 % työskenteli metsäkonealalla. Taustalla vaikuttaa ammattiin soveltumaton oppilasaines, mitä opinnot aloittaneista on metsäkonekouluille syksyllä 2019 kohdennetun selvityksen mukaan 10–40 % koulusta ja vuodesta riippuen (TTS 450/ 2020 ja 451 /2020)

Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä ja vaativaa. Oppilaitosten ja koulutettavien itsensä lisäksi, on kaikkien osapuolten etu, että koulutukseen saadaan oikeanlaiset, työhön kykenevät ja ammatista motivoituneet opiskelijat.  Metsäkoneenkuljettajan ammattiin soveltuvien opiskelijoiden tunnistamiseksi jo opintoihin hakeutumisvaiheessa sekä niukentuvan metsäkonekoulutusresurssin kohdentamiseksi tuloksekkaasti, tulee ottaa käyttöön soveltuvuuskokeet.

Soveltuvuuskokeen valmistelu ja pilotointihanke aloitettiin 1.3.2022 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimuksessa laajana sidosryhmä- ja oppilaitostyönä. Se jatkuu vuoden 2023 loppuun. Ensimmäinen versio soveltuvuuskokeesta testataan syys-lokakuussa TTS: n joustavan haun hakijaryhmällä, ja päätavoitteena on pilotoida soveltuvuuskoe keväällä 2023 kaikkien mukaan lähtevien oppilaitosten yhteisvalinnan opiskelijoiden valitsemisessa.

Lisätietoja

Eila Lautanen, eila.lautanen@tts.fi, 044 714 3686

Niko Karhu, niko.karhu@tts.fi, 041 731 8787