Metsäkonealan työssäoppimisen laatua parannetaan sähköisillä tarkistuslistoilla

Metsäkonealan työssäoppimisen tueksi laaditaan netissä täytettävät tarkistuslistat. Niiden avulla voidaan selkeyttää oppilaiden, oppilaitosten ja yritysten vastuut sekä erilaiset tarpeet. Tavoitteena on parantaa seurantaa , lisätä oppilaan motivaatiota ja parantaa koulutuksen laatua. Tarkistuslistat ovat vuoden 2020 alussa vapaasti käytettävissä.

Koneyrittäjien liitto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Metsäkoulutus ry ja Tapio toteuttavat yhdessä metsäkonealan työssäoppimisen tueksi sähköiset tarkistuslistat. Tavoitteena on kehittää ratkaisu, joka on helposti käytettävä ja jonka voi liittää oppilaitosten järjestelmiin. Tämä parantaa työssäoppimisen työelämäjaksojen onnistumisen laatua nykyisestä. Hanke toteutetaan
Metsämiesten Säätiön rahoituksella syksyn aikana.

Työelämäjaksot ovat oleellinen osa metsäkonealan oppilaitosten ja koneyrittäjien välistä toimintaa. Tarkistuslistan käytön tarkoituksena on varmistaa onnistunut työelämäjakso, jossa on huomioitu eri osapuolien (oppilas, oppilaitos, yritys) vastuut ja tarpeet. Onnistunut työssäoppiminen vahvistaa opiskelijan motivaatiota ja luo siten edellytyksiä alalla työskentelyyn. Eri osapuolien valmiudet työelämäjakson toteutukseen pitää kuitenkin olla kunnossa, jotta työjakso sujuu kaikkien näkökulmasta hyvin. Tarkistuslista vastaa tähän tarpeeseen.
Sähköiset tarkistuslistat tehostavat työssäoppimisen todentamista ja seurantaa sekä parantavat koulutuksen laatua. Ne palvelevat opiskelijoita, opettajia sekä työpaikkoja tarjoavia yrityksiä koulutussopimuksella tapahtuvaan kouluttautumisen tueksi.

Tarkistuslistojen sisältö perustuu Koneyrittäjien liiton, koulutuksen järjestäjien ja yrittäjien yhteistyössä laatimiin tarkistuslistoihin. Hanke aloitetaan toteutusvaihtoehdon kartoituksella elokuussa. Oppilaitoksilta selvitetään
käytössä olevia järjestelmiä ja samalla ratkaisuun liittyviä tarpeita. Hankkeen tulokset julkaistaan sähköisenä materiaalina Tapion verkkosivuilla vapaasti ladattavana aineistona. Hanke valmistuu 31.12.2019.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Tommi Tenhola, ympäristötalouden asiantuntija,Tapio, tommi.tenhola@tapio. 0400 981 652
21.8.2019 Metsäkonealan työssäoppimisen laatua parannetaan sähköisillä tarkistuslistoilla – Tapio
https://tapio.fi/?p=65018&preview_id=65018&preview_nonce=d055fedda8&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true 2/2
Lauri Hyytiäinen, metsäasiantuntija, Koneyrittäjien liitto ry, lauri.hyytiainen@koneyrittajat. 040 9009 426
Mari K. Nieminen, toimipiste- ja koulutuspäällikkö, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, mari.k.nieminen@tampere. 040 801 6709
Ville Manner, Toiminnanjohtaja, Metsäkoulutus ry, ville.manner@metsakoulutusry. 0503315425

ARTIKKELIN KIRJOITTAJA
Tommi Tenhola
Ympäristötalouden asiantuntija