Metsäalan kuvallinen ammattisanasto helpottaa oppimista

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun metsäkoulutus on tehnyt oppimateriaalia maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Hankkeen tuloksena syntynyt metsäsanasto avaa konkreettisin käytännön esimerkein metsäalan ammattisanastoa. Sanasto tukee maahanmuuttajataustaisen opiskelijan metsäalan perussanaston oppimista ja perusammattitermistön ymmärtämistä. Ammattitermistön ymmärtäminen on avain alalla toimimiseen ja työnantajan kanssa kommunikointiin. Kielitaito mahdollistaa myös opintojen jatkamisen metsäalan perusopintojen jälkeen.


Hankkeen tuottama kuvallinen sanasto otetaan käyttöön äidinkieleltään muiden kuin suomen kielisten opiskelijoiden oppimateriaalina. Sanasto toimii myös oppimisvaikeuksista kärsivien opiskelijoiden oppimisen tukimateriaalina.


Hanke on toteutettu Metsämiesten Säätiön rahoituksella keväällä 2019.
Lisätietoja lehtori Jari Syvälä p. 040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi