METSÄALAN TYÖTURVAHANKE KOKOAA ALAN HUIPPUOSAAJAT OPETUKSEN KEHITTÄMISEEN

Metsämiesten säätiö rahoittaa laajan metsäalan työturvallisuushankkeen opetuksen kehittämiseksi ja turvallisen työkulttuurin edistämiseksi. Hanke jalkauttaa ajantasaisimmat tiedot, keinot ja työvälineet työturvallisuusosaamisesta kaikkiin metsäalan opetusta tarjoaviin kouluihin.

Hankkeessa tuotetaan interaktiivisia opetusvideoita kaikille koulutusasteille, sekä työkirja ennakoivaan työturvallisuuteen. Videot ja työkirja tukevat toisiaan ja  tarjoavat käytännöllisiä apuvälineitä työturvallisuuden opetukseen ja oppimiseen.

Hanketta koordinoi ja hallinnoi yhdessä HAMK ja Metsäkoulutus ry. Lisäksi hanketyökumppaneita ovat Hämeen ammatti-instituutti, Karelia ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Metsäteho, Työturvallisuuskeskus sekä Ajatuspari Oy.

Hanke käynnistyi syksyllä 2020 Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöllä. Opinnäytteessä tehdyllä kysely- ja haastattelututkimuksella kartoitettiin työturvallisuusopetuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita hankkeessa tuotettavien opetusmateriaalien tueksi. Hanke haluaa osallistaa kaikki Suomen metsäalan opetusta tarjoavat ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut sekä yliopistot yhteisen opetusmateriaalin tuottamiseksi. Turvallisen työkulttuurin omaksuminen alkaa jo opiskeluaikana. Työturvallisuusosaaminen nähdään keskeisenä kilpailuvalttina työmarkkinoilla.

Hankkeessa tuotettavat materiaalit ovat Metsätehon puuhuolto.fi -sivuilla käytettävissä avoimesti. Lisäksi toteutetaan tulosten jalkauttamisseminaari syksyllä 2021. Hanke päättyy tämän vuoden lopussa, mutta useita jatkohankkeita on jo suunnitteilla.

Lisätiedot hankkeesta:

Nina Kokkonen, projektipäällikkö

nina.kokkonen@hamk.fi

050 5974 019

Teemu Varjonen, tutkimusassistentti

teemu.varjonen@hamk.fi

041 5390 799