Metsäalan laatumittaustuloksille sähköinen tulospalvelu

TTS Työtehoseura julkaisi metsäalan koulutuksen laatumittausten sähköisen tulospalvelun. Nyt avatussa palvelussa ovat kolmen metsätalousinsinöörikoulutuksen laatumittaustulokset vuosilta 2011- 2019 sisältäen arviot koulutuksen onnistuneisuudesta, työelämävastaavuudesta sekä tiedot valmistuneiden
työllisyydestä. Tulosten perusteella koulutuksen laatu on vuosikymmenen aikana parantunut, mutta oppilaitosten väliset erot kasvaneet.

Tutustu tarkemmin https://ttsmetsa.fi/mittarit

Julkisen, kaikille avoimen tulososion lisäksi palvelussa on tarjolla tarkemmat tulokset oppilaitosten omaan käyttöön. Myöhemmin tänä vuonna tullaan julkaisemaan metsätieteiden maisterikoulutuksesta vastaava palvelu ja metsäkonekoulujen osalta se otetaan käyttöön vuonna 2022. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut laatumittaustyötä.