Metsäalan ammattilainen – osallistu ja vaikuta! Tarvitsemme näkemyksiäsi opiskelijoita ja työelämän todellisia tarpeita käsittelevässä tutkimuksessa

Samassa metsässä -tutkimus selvittää, millaisia ovat metsäalan koulutukseen hakeutuvien alan valintaan vaikuttaneet tekijät ja miltä ne näyttävät suhteessa työelämän tarpeisiin. Metsäalan opinnot syksyllä 2021 aloittaneista lähes tuhannesta opiskelijasta peräti 75 prosenttia vastasi tutkimushankkeen kyselyyn. Tutkimus on nyt vaiheessa, jossa tarvitaan metsäalan ammattilaisten näkemyksiä.

Lue lisää ja ilmoittaudu