Metsäalan ammatillista koulutusta toteutetaan hybridinä

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajien ja metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa käytetään lähiopetuksen lisäksi digitaalisia oppimisympäristöjä sekä erilaisia opetusmenetelmiä. Käytännön työskentelyä täydennetään itsenäisillä tehtävillä ja videoimalla opiskelijan työskentelyä.

Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2021 – valmistautumista koulutuksen kehityshaasteisiin vuoteen 2040 – hankkeessa TTS Työtehoseura selvitti kyselytutkimuksen lisäksi haastatteluilla koulutuksen toteutusta, hyviä opetuksen käytäntöjä sekä oppilaitosten reagointia väestönmuutokseen.

Metsäalan ammatillinen koulutus painottuu käytännön työskentelyyn ja lähiopetukseen, jossa käytetään digitaalista oppimateriaalia ja sovelluksia, joita metsäalan työelämässä käytetään. Samanlaiset opetusmenetelmät ja toteutusmallit olivat käytössä metsäkoneenkuljettajien ja metsuri-metsäpalvelujen tuottajien koulutuksessa.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajien ja metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa digitaalitekniikkaa käyttävät joko opettajat tai opiskelijat kuvaamalla opiskelijan työskentelyn kehittymistä opintojen eri vaiheissa. Kuvattujen tallenteiden ja kuvien avulla opiskelijalle annettavan palautteen antaminen sekä opiskelijan itsearviointi helpottuu.

Tulevaisuuden haasteisiin halutaan vastata kehittämällä metsäalan ammatillista koulutusta niin oppilaitoksen, koulutusalan kuin opettajien tasoilla. Oppilaitoksissa on halua oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämiseen, mutta ongelmana on kehittämistyöhön varatut vähäiset resurssit.

Hankkeen keskeiset tulokset esitellään webinaarissa torstaina 30.3.2023 klo 13–14 ja tulosjulkaisu julkaistaan huhtikuussa 2023.

Lisätietoa: Matleena Lindström, 041 7313 457, matleena.lindstrom@tts.fi

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Mukana hankkeessa: