Maankäyttösektorin ilmasto-osaamiseen ja tiedon jalkauttamiseen keskittyvä hankehaku on auennut

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut uuden rahoitushaun hankkeille, joiden tavoitteena on maankäyttösektorin toimijoiden osaamisen kehittäminen, neuvonta, koulutus ja viestintä. Haku on auki 4.4.–28.4. ja se on osa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Hankehaussa on viisi teemaa. Ensimmäinen teema on opetusmaatilojen ja –metsien toiminnan kehittäminen. Toisessa teemassa rahoitusta voi hakea maatalousneuvojien ja maatalousyrittäjien kestävyys-, talous- ja johtamisosaamisen täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kolmannessa teemassa etsitään viestintä-, neuvonta- ja tiedon jalkauttamishankkeita, joiden tavoite on saada maa- ja metsätalouden sekä muun maankäytön ilmastotieto paremmin käyttöön. Neljännessä teemassa rahoitusta voi hakea puurakentamiseen ja puutuotteisiin hiilivarastoina liittyvän laskennan ja koulutusmateriaalin kehittämiseen. Lisäksi viidentenä rahoitusta voi hakea turvepeltojen tiekarttaan ja puusiltarakentamiseen liittyviin selvityksiin.

Hankkeiden toivotaan käynnistyvän aikaisintaan heinäkuussa 2023 ja niiden tulee päättyä viimeistään syyskuussa 2024. Hakijoiksi toivotaan laajasti maa- ja metsätalouden ammattien ja koulutuksen kanssa työskenteleviä tahoja, kuten ammatillisia oppilaitoksia ja neuvontaorganisaatioita.

Hakemisen tueksi järjestetään keskiviikkona 12.4. kaikille hakemisesta kiinnostuneille avoin infotilaisuus, jossa on mahdollisuus esittää kysymyksiä hausta. Tarkat kuvaukset teemoista, hakuohjeet sekä infotilaisuuden ilmoittautumislomake löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tutustu hakuilmoitukseen tästä

Lisätietoja:
Reetta Sorsa, johtava asiantuntija, Hiilestä kiinni -koordinaattori, 029 516 2087, reetta.sorsa@gov.fi