Käy vastaamassa Opetushallituksen osaamistarvekyselyyn

Osaamistarvekyselyillä kartoitetaan näkemyksiä eri ammattialojen tulevaisuuden osaamistarpeista ja niiden muutoksista valtakunnallisesti vuoteen 2030 mennessä. Kyselyyn voi vastata 30.9.2022 saakka.

Kyselyissä arvioidaan:

  • ammattialan osaamistarpeisiin eniten vaikuttavia muutostekijöitä
  • ammatillisia erityisosaamisia
  • yleisiä osaamisia
  • digitaalisia kansalaistaitoja
  • ilmastonmuutoksen ja vihreän siirtymän vaikutuksia ammattialaan
  • henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Kyselyt ovat laajoja ja niihin vastaamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa, noin 20–30 minuuttia. Kyselyn tallentaminen on mahdollista jokaisella sivulla, ja vastaamista voi jatkaa myöhemmin. Pakollisia kysymyksiä ovat vastaajan taustaan liittyvät. Arvioitavia ammattialoja on kaikkiaan 130 ja voit vastata niin moneen kyselyyn kuin haluat. Voit arvioida ammattialan osaamisia kokonaisuudessaan tai keskittyä niihin, jotka tunnet parhaiten.

Kenelle kysely on suunnattu?

Kyselyihin vastaaminen on mahdollista Osaamisen ennakointifoorumin jäsenten lisäksi myös muille. Jos tunnet organisaatiossasi tai sidosryhmissäsi henkilöitä, joilla on kiinnostusta ja näkemystä arvioida eri alojen osaamistarpeita, voi kyselyitä jakaa eteenpäin. Näin saamme lisää arvioita tulevaisuuden osaamistarpeista.

Pääset vastamaan kyselyyn alla olevasta linkistä:

https://www.oph.fi/fi/ammattialojen-osaamistarvekyselyt-2022

Lisätietoja:

Vihtori Suominen

Erityisasiantuntija, sakkunnig

Opetushallitus, Utbildningsstyrelsen

Ennakointi ja analyysi, Prognostisering och analys

vihtori.suominen@oph.fi

+358 29 5331674