Metsäala kuuluu yhdessä radiokanavilla – kiitoksia metsänomistajille ja metsäammattilaisille

Metsäkoulutus ry ja metsäalan yhdeksän toimijaa yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa toteuttavat radiokampanjan, jonka tavoitteena on kiittää metsänomistajia ja metsäalan ammattilaisia hyvästä työstä Suomen metsissä. Suomessa käydään voimakasta metsäkeskustelua, jossa metsänomistajat ja metsäammattilaiset ovat osallisina. Keskusteluun keskeisimpiä syitä ovat Taloustutkimuksen ”Miten metsäammattilaiset kokevat julkisen metsäkeskustelun” tutkimustulosten mukaan metsien yleinen tärkeys, tunnesyyt metsien taloudellisen hyödyntämisen vastustuksessa ja suomalaisten vahva metsäsuhde.

Radiomainonnassa ovat mukana Koneyrittäjät, METO – Metsäalan Asiantuntijat, METO – Metsäalan yrittäjät, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsänhoitoyhdistykset, Sahateollisuus ry, Stora Enso, Teollisuusliitto, UPM ja Metsämiesten Säätiö.

Metsä kuuluu radiokanavilla kautta Suomen viikoilla 22–23 ja 25–26. Kampanja tavoittaa noin 75 prosenttia yli 25-vuotiaista kuulijoista.  Kampanjan viestit ja kiitokset tuovat alan merkitystä ja tekijöitä tutummaksi.

Metsäkoulutus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää metsäalan koulutusta ja sen vetovoimaa. Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan työelämän ja kaikki koulutusasteet.

Lisätietoja:

Ville Manner Metsäkoulutus ry, 0503315425

Veikko Iittainen Metsämiesten säätiö, 040 631 4771