ForestVisit -hankkeessa selvitettiin oppilaitosten koulutusvientiä

Vuonna 2018 käynnistyneeseen ForestVisit-hankkeeseen liittyen tehtiin keväällä 2019 puhelinhaastattelututkimus suomalaisille metsäalan koulutusta tarjoaville oppilaitoksille. Tutkimuksessa selvitettiin, mikä on metsäalan oppilaitosten koulutusviennin tila tällä hetkellä ja miten koulutusvientiä voisi metsäalalla kehittää. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina ja niiden tulosten pohjalta kirjoitettiin loppuraportti sekä myöhemmin julkaistava ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tutkimuksen toteutti ja raportin kirjoitti metsätalousinsinööriopiskelija Jouni Partanen Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Tutkimukseen vastasi 50 % korkeakouluista ja 79 % toisen asteen oppilaitoksista. Suomalaisen metsäalan maine maailmalla on hyvä ja kiinnostusta metsäalan koulutusvientiin on olemassa. Vientiä on toteutettu jonkin verran, mutta viennin voimakkuus vaihtelee oppilaitoksittain. Osa oppilaitoksista pyrkii aktiivisesti kasvattamaan vientitoimintaansa, kun osa pyrkii keskittymään ydintoiminnaksi kokemaansa tutkintokoulutukseen. Ulkomaille suuntautuvaa vientiä on pääosin toteutettu Suomessa ja vain vähissä määrin Suomen rajojen ulkopuolella. Asiakkaita on ollut kaikilta mantereilta.

Tyypillisiä vientitoimintoja ovat asiantuntijavierailujen järjestäminen Suomessa, joissa on tutustuttu suomalaiseen metsäosaamiseen ja -koulutukseen. Lisäksi oppilaitokset ovat tarjonneet erilaisia lyhytkurssituksia.

Suurimpana haasteena viennin kasvattamiselle on yleinen resurssipula, joka näkyy sinä, että oppilaitosten henkilökunnalla ei ole riittävästi aikaa viennin edistämiselle, vaan vientiä tehdään muun toiminnan ohessa. Asiakashankinta on myös koettu haastavaksi, eikä suomalainen hintataso ole aina sopinut yhteen asiakkaan maksukyvyn kanssa. Asiakkaat on usein hankittu muiden yhteistyöprojektien kautta, ja pitkät monivuotiset kumppanuudet on koettu parhaimmiksi sekä taloudellisesti että toiminnan toteuttamisen sujuvuuden kannalta.

Metsäkoulutuksen vientitoiminnan kasvattamiseksi alalla tarvitaan laajaa yhteistyötä, yhteisen vision ja vientistrategian suunnittelua sekä yhteistä koordinointia asiakashankinnassa ja hallinnollisissa tehtävissä. Oppilaitosten halukkuus tehdä yhteistyötä ja osallistua viennin kehittämiseen on suuri.