Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen haettavana lisärahoitusta

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Haettava lisärahoitus on jatkoa vuoden 2019 lopussa samaan tarkoitukseen myönnetylle rahoitukselle.

Hallitus on sitoutunut puuttumaan toisen asteen koulutuksessa havaittuihin laatuongelmiin ja ottamaan huomioon erityisesti opetus- ja ohjausresurssien riittävyyden muuttuneisiin vaatimuksiin nähden. Tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä kokonaisten opiskelupäivien ja -viikkojen toteutumiselle hyödyntäen myös työpaikalla järjestettävää koulutusta

Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 80 miljoonan euron lisärahoitus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin, jota ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat nyt hakea.

Lisärahoituksen tavoitteena on turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja tuki. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijoihin, jotka tarvitsevat enemmän tukea opintoihinsa. Opetuksen ja ohjauksen resurssien lisääminen on yksi keväällä käynnistyvän ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman keskeinen toimenpide.

Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen myönnettiin lisärahoitusta jo vuoden 2019 lopussa yhteensä 20 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituksena on kohdentaa vuoden 2020 strategiarahoitusta opetuksen ja ohjauksen sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin, joilla voidaan nyt haettavaksi asetettavan lisärahoituksen rinnalla varmistaa opiskelijoiden saamaa riittävää opetusta ja ohjausta. Lisäksi strategiarahoitusta on tarkoitus kohdentaa koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantamiseen sekä koulutuksen järjestäjien yhdistymisten tukemiseen ja ammattitaitokilpailujen järjestämiseen. Strategiarahoituksen haku avataan huhtikuussa.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen keskeisimmät haku- ja päätöksentekoaikataulut on koottu rahoituksen vuosikelloon  

Lisätietoja: ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308

Hakulomakkeet julkaistaan ministeriön verkkosivuilla 18.3.2020.