Metsäkoulutus ry:n koulutuksen kehittämishankkeet 2020 – yhdessä tekemällä autetaan kaikkia

Metsäkoulutus ry:llä ja hankekumppaneilla käynnistyy 8 metsäalan koulutuksen kehittämishanketta keväällä 2020. Hankkeiden yhteisarvo on 151 000 euroa. Hankkeita rahoittaa Metsämiesten Säätiö. www.mmsaatio.fi. Kiitos Metsämiesten Säätiölle hankkeiden rahoituksesta. Yhteistyössä on voimaa!

Opetusmateriaali ja sisällöt

1. Työelämä tutuksi – metsäalan työelämätaitojen opetuksen tukiverkosto

Eila Lautanen TTS, kesto 1.4.2020 – 31.3.2021, 22 000 euroa

2. Verkkokurssi Johdanto metsätalouteen ja metsätieteiden ajankohtaisiin kysymyksiin

Jukka Tikkanen UEF, kesto 1.4.2020-31.12.2020, 32 000 euroa

3. Työturvallisuus näkyväksi osaksi metsäalan opetusta

Nina Kokkonen Hamk, 1.5.2020-30.5.2021, 25 000 euroa

4.MTI-opetuksen kehittämishanke: yhteistyötä, työelämäläheisyyttä ja kansainvälisyyttä opetukseen

Jarmo Mäkelä, Karelia-Ammattikorkeakoulu, 4.12.2020-31.12.2021, 12 000 euroa

Oppimisympäristöt ja teknologia

5. Luonnonhoidon virtuaalisen oppimisympäristö LuHon päivitys ja ylläpito

 Janne Ruokonen Tredu, kesto 1.4.2020-31.3.2021, 17 000 euroa

Koulutus ja tutkimus

6. Kulotuskoulu -taitoa tulenkäyttöön metsissä

Antti Heikkilä Suomen metsäkeskus, kesto 1.1.2020-31.12.2022, 6 000 euroa

7. Ilmastomme on tulevaisuutemme

Mårten Lövdahl Suomen metsäkeskus, kesto 1.3.2020 – 28.02.2022, 5 000 euroa, 10 000 euroa

8. Ilmastokestävä metsätalous -tietopaketin koostaminen metsäalan oppilaitosten opettajien käyttöön

Kalle Vanhatalo, Tapio Palvelut Oy, kesto 1.4.2020 – 31.1.2021, 27 000 euroa

Näiden lisäksi Metsäteho sai Metsäopettajien akatemialle 41 000 euroa. Metsäkoulutus ry tekee yhteistyötä Metsätehon kanssa Metsäopettajien akatemiassa. Metsäopettajien akatemiaan kutsutaan Metsäkoulutus ry:n jäsenoppilaitosten opettajia.

Lisätietoja: ville.manner@metsakoulutusry.fi