Vetoomus Helsingin yliopiston metsäteknologian professuurin täyttämisen puolesta

Metsäalan toimijoiden yhteisenä vetoomuksena esitämme Helsingin yliopistolle, että maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsäteknologian professuurin täyttöprosessi saatetaan loppuun nopealla aikataululla.

metsalehti_13102016Metsälehti 13.10.2016

Biotalouden edistäminen on nostettu maan hallitusohjelmassa keskeiseksi tavoitteeksi. Konkreettisena tavoitteena on nostaa kotimaisen puun käyttöä 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa eli huomattavasti nykyistä korkeammalle tasolle. Tavoite tukee erinomaisesti käynnissä olevia metsäteollisuuden investointihankkeita ja puun tarpeen kasvua. Hallitus hakee metsävaroista ratkaisuja myös uusiutuvan energian lisäämiseen ja ilmaston muutoksen hidastamiseen.

Puun jalostuksen arvoketjuun tarvitaan uutta osaamista, innovaatioita ja uusia toimintamalleja. Metsäteknologiselta tutkimukselta ja kehittämiseltä odotetaan paljon. Metsäteknologista osaamista tarvitaan erityisesti metsien hoitoon ja puun tuottamiseen sekä puun korjuuseen ja kuljetukseen. Yleinen teknologian kehitys ja digitalisaatio avaavat uusia mahdollisuuksia metsäalalle ja ne on pystyttävä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Visiot tutkimuksen ja kehittämisen suunnasta ja painopisteistä ovat kirkkaat. Niitä on kuvattu muun muassa liitteenä olevassa julkaisussa ”Tehokas puuhuolto 2025”.

Puun käytön ja biotalouden kasvun vauhdittamiseen tarvitaan vahvaa panostusta tutkimukseen, kehittämiseen ja osaamiseen. Työhön tarvitaan kaikki alan toimijat ja tehokas verkostoitunut toimintapa. Näemme Helsingin yliopiston maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan keskeisenä toimijana ja välttämättömänä osana yhteistyöverkostoa. Yliopiston rooli erityisesti uusien osaajien kouluttajana ja uuden tiedon tuottajana on korvaamaton. Nykyisessä biotalouden voimakkaan kasvun vaiheessa meillä ei ole varaa jättää käyttämättä metsäteknologian professuurin kaltaista resurssia.
Viran täyttöprosessi on pystyttävä saattamaan loppuun viipymättä. Prosessi on kestänyt jo useita vuosia, mikä on toimijoiden näkökulmasta kestämätön tilanne. Ymmärtääksemme professuurin hakijat ovat käyneet läpi vaativan kansainvälisen arviointiprosessin ja perusteet lopullista valintaa ja nimittämistä varten ovat valmiina.

Helsingin yliopiston strategiana vuosina 2017-2020 on lisätä kansainvälisen tutkimus- ja opetushenkilöstön osuus 30 prosenttiin. Haluamme korostaa, että metsäteknologinen osaaminen ja sen soveltaminen pohjoismaisiin olosuhteisiin on maailman huipputasoa nimenomaan Suomessa. Parhaat osaajat ovat löydettävissä kotimaasta mitä myös hakijoiden arviointiprosessin tulokset osaltaan osoittavat.
Metsäteknologian professuurin lisäksi on tärkeää varmistaa jatkuvuus myös muissa biotaloudelle keskeisissä professuureissa. Esimerkiksi avoimeksi tulleet kaksi metsänarvioimistieteen professorin virkaa tulee myös täyttää viipymättä.

Toivomme Helsingin yliopiston näkevän metsiin perustuvan biotalouden osaamiseen ja kasvuun panostamisen yhtä tärkeänä kuin me toimijatkin sen näemme.

Ladattava liite: Tehokas Puuhuolto 2025 | Metsäteho Oy

Lataa tiedosto