Verkkokursseja metsätieteen perusasioista tarjolla syksyllä

Paljon puhutaan siitä, että metsä liittyy kaikkeen. Mitä metsistä tiedetään? Miten niitä tutkitaan? Miten metsä voi työllistää? Miten voi oppia lisää metsistä? Entä mitä metsäsuhde tarkoittaa ja onko meillä jokaisella sellainen?

Kiitos Metsäkoulutus ry:n ja Metsämiesten säätiön, olemme Itä-Suomen yliopistossa kehittämässä metsätieteen perusasioihin pureutuvaa kurssikokonaisuutta, joka vastaa näihin ja moniin muihin metsäisiin kysymyksiin. Kursseilla tarkastelemme Suomen metsien käyttöä kaskenpoltosta tervatalouden kautta monitavoitteiseen metsänhoitoon, metsäpolitiikan suuntauksiin ja metsänhoidon monipuolisiin ratkaisuihin sekä perehdymme metsävaroihin, metsien erilaisiin käyttömuotoihin, monimuotoisuuteen, ekosysteemipalveluihin ja metsien tulevaisuuskuviin. Muiden metsäalan korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö sekä alan uusimmat tutkimukset tukevat hankkeen etenemistä ja lopputulosta.

Syntyvän kurssikokonaisuuden on tarkoitus palvella niin metsäalan opintoja aloittelevia opiskelijoita, opintojen laajentamisesta kiinnostuneita lukiolaisia kuin työelämässäkin jo olevia metsätietoa kaipaavia henkilöitä. Kurssit sisältävät paitsi faktatietojen opiskelua, myös paljon pohdintaa ja vertaisoppimista kestävän metsien hoidon ja käytön ymmärtämiseksi. Kurssikokonaisuus rakentuu verkkomateriaalin varaan ja oppimista syvennetään toiseen kurssiin kuuluvalla maasto-osuudella.

Hanke on alkanut suunnittelun ja monipuolisen ideoinnin parissa ja kurssin peruspilarit, eri metsätieteen osa-alueiden asiantuntijoiden opetusvideot, on kuvattu ja tehtäväkokonaisuudet pohdittu. Seuraavia askeleita ovat vuorovaikutteisen oppimisen kehittäminen ja markkinointi. Jatkuvan ja laaja-alaisen oppimisen tarpeisiin vastaavan kurssimme sisältöihin opiskelijat pääsevät tutustumaan syyskuun alusta alkaen. Kursseille pääsee ilmoittautumaan Opintopolussa syksyllä.

Metsäisin terveisin

Elli Hämynen, Hankesuunnittelija, Itä-Suomen Yliopisto

#mmsaatio

#metsäkoulutusry

#uniuef

#uef

#metsäkoulutus

#metsätiede

#uefmetsätiede