Valtakunnallinen selvitys käynnistynyt metsäalan koulutukseen hakeutuvien nuorten mielikuvista, arvoista ja motivaattoreista

Huhtikuussa 2020 käynnistynyt Metsämiesten Säätiön rahoittama, Suomen Metsäyhdistyksen ja TTS Työtehoseuran yhteinen kolmivuotinen tutkimushanke pureutuu nuorten metsäalalle hakeutumiseen.  Tutkimuksessa selvitetään ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden opiskelupaikan valintaan vaikuttaneet tekijät niin metsäalan ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa.

Metsäyhdistyksen ja TTS:n yhteisen tutkimushankkeen tavoitteena on päästä paremmin perille siitä, miten metsäalan valinneet nuoret näkevät itsensä tulevina alan ammattilaisina ja millaiset mielikuvat ovat saaneet heidät valitsemaan metsäalan. Tutkimuksesta saadaan tietoa metsäalan ja sen koulutuksenjärjestäjien viestinnän kehittämiseen niin, että se palvelee paremmin ammatinvalintaa tekeviä. Tavoite on, että ala ja nuoret löytävät toisensa.

Toinen tärkeä näkökulma on uravalintatekijöiden kohtaaminen metsäalan muuttuvien työelämätarpeiden kanssa. Metsäalan koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden riittävä määrä ja oikea laatu ovat edellytyksenä alan koulutuksen onnistumiselle tehtävässään tuottaa riittävästi osaavia tekijöitä työmarkkinoille. On tärkeää, että nuorten mielikuvat vastaavat koulutusta ja alan töitä. Silloin koulutuksen aloittaneet ja vastavalmistuneet pysyvät alalla.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koko metsäalan koulutusverkon kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään muutamia esihaastatteluita syksyllä 2020 aloittaneille opiskelijoille myöhemmin toteutettavan kyselytutkimuksen pohjaksi.

Toisessa vaiheessa vuoden 2021 aikana toteutetaan kyselytutkimus kaikille syksyllä 2021 aloittaneille opiskelijoille kaikilla koulutusasteilla. Kyselytutkimuksen analyysin pohjalta valitaan uravalintatekijäryhmittäin teemahaastateltavat.  Teemahaastattelut tehdään loppuvuodesta 2021.

Tulosten valmistuttua järjestetään työpajat maaliskuussa 2022 Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Työpajoissa käsitellään tutkimuksessa saatuja tuloksia ja koostetaan työelämän ja oppilaitosten näkökulmia nuorisoviestinnän kehittämiseksi. Tulokset julkaistaan sähköisenä sekä Suomen Metsäyhdistyksen että TTS Työtehoseuran sivuilla.

Lisätietoja hankkeesta: Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys sirpa.karkkainen@smy.fi  050 3512416 ja Eila Lautanen, TTS eila.lautanen@tts.fi  044 7143686

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi