Uutta metsäopiskeluun – Tapio julkaisi opetusmateriaalin ilmastokestävästä metsätaloudesta

Tapion kokoama opetusmateriaali ilmastokestävästä metsätaloudesta on valmistunut. Materiaali pohjautuu Tapion koordinoimaan Metsänhoidon suositukset -kokonaisuuteen. Opetuspaketin kokoamisessa hyödynnettiin ajankohtaisinta tietoa metsänhoidon parhaista käytännöistä. Materiaali käsittelee ilmastonmuutosta sekä hillinnän että sopeutumisen näkökulmasta, tukien kokonaiskestävää metsien hoitoa ja käyttöä.

Ilmastonmuutos lisää epävarmuutta metsänhoidon tavoitteiden toteutumiseen. Alalla käydään parhaillaan keskustelua siitä, miten metsiämme tulisi käsitellä ilmastokestävyys huomioiden. Metsänomistajilla ja metsäammattilaisilla on tärkeää olla realistinen kuva siitä, mitä haasteita ja mahdollisuuksia ilmastonmuutos tuo metsätalouden harjoittamiseen.

Hiljattain julkaistu koulutusmateriaali kasvattaa lukijan ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista käytännön metsätalouteen ja metsänhoitoon. Materiaali on tarkoitettu metsäalan opetukseen, mutta se toimii hyvänä tietopankkina kaikille ilmastokestävästä metsänhoidosta kiinnostuneille.

“Uusi opetusmateriaali perustuu riippumattomaan tutkimustietoon metsänhoidon parhaista käytännöistä. Jokaisen metsäalalla toimivan on tärkeää päivittää omaa osaamistaan säännöllisesti, sanoo hankkeen projektipäällikkö Tiina Törmänen Tapiosta.

Opetusmateriaali julkaistiin 24.2.2021 pidetyssä webinaarissa. Materiaalin löydät hankkeen kotisivuilta. Tiiviin verkkomuotoisen opetusmateriaalin lisäksi hankesivuilta löytyy materiaalin vapaasti ladattava PowerPoint-versio lähteineen sekä materiaalipankki, joiden avulla lukija voi syventää omaa osaamistaan.

Tapion yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat toimineet Metsäkoulutus ry, Koneyrittäjät, Meto – Metsäalan asiantuntijat ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Teollisuusliitto.

Hanketta rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Hanke päättyi 28.2.2021.

Tutustu opetusmateriaaleihin täällä.

Lisätietoa:

Tapio, Tiina Törmänen, metsänhoidon ilmastoasiantuntija

tiina.tormanen@tapio.fi, + 358 50 4664510