Metsäkoulutus ry:n rahoituksen saaneet hankkeet – 229 600 euroa kymmenelle koulutuksen kehittämishankkeelle

Metsäkoulutus ry ja hankekumppanit saivat rahoituksen seuraaville koulutuksen kehittämishankkeille Metsämiesten Säätiön hankehaussa.

Opetusmateriaali ja sisällöt

1. Metsäteknologian perusteet – oppikirja ja digitaalinen oppimisympäristö

Jori Uusitalo Helsingin yliopisto, kesto 1.3.2021-28.2.2023, myönnettiin 25 000 euroa

2. Osaamista suometsien kestävään käyttöön

Hanna-Mari Laitala Kpedu, kesto 1.4.2021-31.12.2022, myönnettiin 22 100 euroa

3. Metsämaaperä ja kestävä metsänhoito tietopaketin koostaminen metsäalan opettajille

Tiina Törmänen Tapio Palvelut Oy, kesto 1.6.2021-31.1.2022, myönnettiin 22 000 euroa

4. MTI-opetuksen kehittämishanke: yhteistyötä, työelämäläheisyyttä ja kansainvälisyyttä opetukseen

Ari Talkkari, Karelia-Ammattikorkeakoulu, 31.12.2021, myönnettiin 21 500 euroa

5. Työturvallisuus näkyväksi osaksi metsäalan opetusta

Annukka Pakarinen, Hämeen ammattikorkeakoulu, myönnettiin 50 000 euroa

Oppimisympäristöt ja teknologia

6. Virtuaalisen metsänhoidon VR- AR oppimisympäristö etä-, verkko-, hybridiopetukseen

Outi Tuomivaara Keuda, kesto 1.8.2021-30.6.2022, myönnettiin 25 000 euroa

Koulutus ja tutkimus

7. Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa 2021 – valmistautumista koulutuksen kehityshaasteisiin 2040

Eila Lautanen Työtehoseura, kesto 1.4.2021-31.3.2023, myönnettiin 29 000 euroa

8. Metsäsertifiointiosaamisen kehittämisen yhteistyöhanke

Auvo Kaivola PEFC Suomi ry, kesto 1.4.2021-31.3.2023, myönnettiin 10 000 euroa

Oppilaitosten ja työelämän yhteistyö

9.Pilottihanke DigiFMO- digimetsäkoneenkuljetuksen työnopastaja

Janne Ruokonen Tredu, kesto 1.4.2021-1.6.2022, 15 000 euroa

10. Työelämä tutuksi – metsäalan työelämätaitojen opetuksen tukiverkosto

Eila Lautanen TTS, kesto 1.4.2020 – 31.3.2021, myönnettiin 10 000 euroa

Hankkeiden yhteisarvo: 229 600 euroa

Lisäksi vanhoina hankkeina jatkuu vuonna 2021

11. Ilmastomme on tulevaisuutemme – koulukiertue Pohjanmaan yläkouluissa ja lukioissa

Mårten Lövdahl Suomen metsäkeskus, kesto 1.3.2020 – 28.02.2022.

12.  Kulotuskoulu -taitoa tulenkäyttöön metsissä

Antti Heikkilä Suomen metsäkeskus, kesto 1.1.2020-31.12.2022.