Uusi täydennyskoulutuskonsepti talousmetsien luonnonhoitoon ja jatkuvan kasvatuksen hakkuisiin

Metsäkoneenkuljettajille suunnatun koulutuksen itseopiskelumateriaali perustuu 360-kuviin, luettaviin teoriaosioihin ja videoihin sekä näihin liittyviin harjoituksiin. Lisäksi lähiopetuspäivien järjestämiseksi on laadittu valmiita tehtäviä, jotka pitävät sisällään vertaisoppimista, simulaattoriharjoituksia ja maastossa oppimista. Opintokokonaisuus on kaikkien koulutuksenjärjestäjien hyödynnettävissä.

TTS Työtehoseura, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Suomen metsäkeskus ovat kehittäneet yhteistyössä uuden täydennyskoulutuskonseptin, jonka avulla metsänkoneenkuljettajat voivat lisätä osaamistaan talousmetsien luonnonhoidon ja jatkuvan kasvatuksen osalta​. Luonnonhoito on osa normaalia talousmetsien hoidon arkea kaikissa käsittelytoimenpiteissä ja hakkuutavasta riippumatta.

Kirjallisessa itseopiskelumateriaalissa on tukeuduttu pitkälti voimassa oleviin metsänhoidon suosituksiin. Runsaiden ja havainnollisten 360-kuvien ja niihin liittyvien tehtävien avulla syvennytään luonnonhoitoon ja jatkuvan kasvatuksen hakkuumenetelmiin. Simulaattoritehtävistä ja niihin liittyvistä videoista, vertaisoppimisesta ja maastotehtävistä koostuvat lähipäivät ovat osa kokonaisuutta.

”Olemme pyrkineet rakentamaan tasapainoisen koulutuspaketin, jonka suoritettuaan metsäkoneenkuljettaja voi huomioida metsäympäristön ja monipuoliset hakkuutavat entistä paremmin työssään. Suurin osa materiaalista on suunniteltu verkossa tapahtuvaan itseopiskeluun, joten opinnot voi aloittaa vaikka heti”, kertoo TTS Työtehoseuran asiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Jim Antturi.

Käytännön vinkkejä kuljettajille

Monimuotoisuuden kannalta parhaiden päätösten tekeminen ei ole aina yksiselitteistä. Luonnonhoidon verkko-oppimisympäristöä, LuHoa, hyödyntävissä tehtäväosioissa perehdytään 360-kuvien kautta oikeisiin tilanteisiin metsässä.

”Jatkuvaan kasvatukseen tähtäävien hakkuiden määrä on vähitellen lisääntymässä, mutta oppimateriaalia tähän ei aiemmin kouluilla juuri ole ollut. Kehitettyyn materiaaliin on valikoitunut kohteita, joihin jatkuva kasvatus sopii, mutta mukana on myös kohteita, jossa hakkuu ei ole onnistunut toivotulla tavalla”, toteaa Tredun lehtori Janne Ruokonen.

”Metsäkoneenkuljettajaa tukeva materiaali sisältää käytännön vinkkejä työn toteuttamiseen ja monimuotoisuuden huomioimiseen. Tavoitteena on lisäksi ymmärtää hakkuussa tehtävien valintojen seuraukset esimerkiksi pohjaveden pinnan nousun tai vaikka taloudellisen tuotoksen osalta”, jatkaa Ruokonen.

”Täydennyskoulutusmateriaali tarjoaa metsäkoneen kuljettajille hyviä mahdollisuuksia täydentää ja vahvistaa omaa talousmetsien luonnonhoito-osaamista. Käytännön työn tekijät toteuttavat päivittäin arkisessa työssään talousmetsien luonnonhoitoa koskevia ratkaisuja esimerkiksi säästöpuiden osalta”, sanoo Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Sanna Kotiharju.

MonimuotohakkuuEXPERTS-hankeen toteutus painottui vuoteen 2020 ja sitä rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Tutustu oppimateriaaliin osoitteessa https://boostsite.org/fi/ ja klikkaa ”siirry oppimisympäristöön”. Rekisteröidyttyäsi valitse ”täydennyskoulutuskonsepti”. Materiaali on muuten vapaassa käytössä, mutta 360-kuvien katselu edellyttää kurssia järjestävältä oppilaitokselta ylläpitokuluja kattavan lisenssimaksun suorittamista. Lue lisää koulutuksenjärjestäjälle suunnatuista ohjeista täältä.

Lisätietoja:

Jim Antturi, Työtehoseura ry, jim.antturi@tts.fi, 050 3363 157

Janne Ruokonen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, janne.ruokonen@tampere.fi, 040 806 2594

Sanna Kotiharju, Suomen metsäkeskus, sanna.kotiharju@metsakeskus.fi, 050 911 9388