Log Forcesta ja Wood Forcesta oppimisymparistö

LogForce ja WoodForce -sovellusten käyttöönotto on muuttanut tilannetta puunhankinnan töissä niin, että on mahdollista ja mielekästä järjestää opiskelijoiden käyttöön työelämässä tarvittavat sovellukset jo opiskelun aikana.

Log Force -oppimisympäristö on järjestelmä, joka on kopio tuotantokäytössä olevasta. Varastotilanne ja tilaukset luotiin tekemällä sopiva otanta Metsähallituksen varasto- ja toimituspaikkatilanteesta. Resetointi -komento palauttaa ”pelimaailman” alkutilanteeseen. Näin seuraava opiskelija tai ryhmä voi aloittaa tehtävät samasta alkutilanteesta. WoodForce – oppimisympäristöllä on samat ominaisuudet kuin LogForcessa.

puuhuolto.fi -sivustolla julkaistaan LogForce ja WoodForce -sovellusten käyttöön perehdyttävä teoriaosa ja oppimisympäristön tehtäväpaketti.

Hankkeessa on mukana 21 oppilaitosta (HY, UEF, Hamk, Karelia, Lapin amk, Novia, Tamk, Xamk, Esedu, Gradia, Hami, Livia, OSAO, Poke, Riveria, Redu, Sakky, Tredu, TTS, Yrkesakademin ja YSAO sekä kolme muuta partneria (Trimble, Metsäteho ja Metsäkoulutus ry).

Metsämiesten säätiö on rahoittanut hanketta.

Lisätietoja:

yliopettaja Timo Antero Leinonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, timo.leinonen@xamk.fi, puh. 0408420627