Työkaluja metsätie- ja suometsänhoitohankkeiden suunnitteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen

TTS Työtehoseuran ja Suomen metsäkeskuksen KANTAVA-hankkeessa on kehitetty neljä uutta tukityökalua metsätie- ja suometsänhoitohankkeiden suunnitteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö vuosina 2018 ja 2019.

  1. Metsätielaskurilla voi verrata metsätien kunnossapito- ja kunnostustoimenpiteiden sekä perusparannuksen kustannuksia, hyötyjä ja taloudellista kannattavuutta. Laskuri on selainpohjainen, ja tehdyn laskelman voi tallentaa pdf-tiedostona. Ilmoittaudu 15.1.2020 pidettävään käyttökoulutuswebinaariin täältä.
  1. Hinnoittelulaskuri lannoitus- ja suometsänhoitotöihin on koneurakoitsijan työkalu konekustannusten ja -työn hinnoittelun arvioimiseen. Esimerkkilaskelmista löytyy kunnostusojitukseen soveltuvia kaivureita sekä lannoitustyöhön metsä- ja maataloustraktoreita lannoitteen levittimineen. Laskelmien lähtöarvoja voi muokata vastaamaan yrittäjän omaa liiketoimintaa. Laskuri on selainpohjainen, perustuu TTS-Kone-laskuriin ja edellyttää maksuttoman käyttäjätunnuksen luomisen. Ilmoittaudu 15.1.2020 pidettävään käyttökoulutuswebinaariin täältä.
  1. Laadukkaan suunnittelun ja toteuttamisen ohjeet on kaksiosainen itseopiskelumateriaali metsäteiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Opintokurssit on suunnattu uusille ja nykykyisille palveluntuottajille, tiekunnille sekä opetusmateriaaliksi. Materiaaleina on kaksi verkon kautta suoritettavaa kurssia, joiden lopuksi voi suorittaa aiheeseen liittyvän tentin. Lisäksi on laadittu erillinen kurssi pudotuspainomittauksen käytöstä metsäteiden rakentamisessa ja perusparantamisessa.
  1. Asiakaslähtöisyys metsäpalveluiden kehittämisessä -työkirjassa pureudutaan palvelun kehittämiseen viime aikoina nousussa olevaa palvelumuotoiluajattelua hyödyntäen. Työkirja on kehitetty yhteistyössä Palvelupolkuja Oy:n kanssa, ja sen avulla toimija voi lähteä kehittämään systemaattisesti uusia liiketoimintamalleja. Työkirja soveltuu hyvin itseopiskeluun, ja lisäksi sitä tullaan käyttämään jatkossa TTS Työtehoseuran teemaan liittyvillä kursseilla opetusmateriaalina.

KANTAVA-hanke on päättynyt, mutta toivomme, että uudet työkalut ja materiaalit päätyvät alan toimijoiden käyttöön.

Jim Antturi, metsäasiantuntija Työtehoseura 
jim.antturi@tts.fi  050 3363 157