Työelämä tutuksi – sivut päivitetty ja valmiina palvelemaan ajantasaisin tiedoin

Työelämä tutuksi –sivujen kouluverkko-osasta löytyvät kaikki metsäalan koulutusta järjestävät oppilaitokset kartalta ja yhteystietoineen sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen tukihenkilöt koulukohtaisesti yhteystietoineen. Kannustamme oppilaitoksia hyödyntämään järjestöjen ihmisiä kursseilla luennoitsijoina. Heihin kannattaa olla yhteydessä!

Metsäalan koulutuksen toimipisteet

Toinen osa sivustoa on Työelämä tutuksi-verkkokurssi, mikä sisältää keskeisen työlainsäädännön ja metsäalan toimintatavat. Kurssi on rakennettu niin, että se täyttää metsäalan perustutkinnon 2018 ”Työelämässä toiminen” – pakollisen kurssin vaatimukset; korkea-asteilla se on suunniteltu sisältyväksi vapaasti valittaviin opintoihin. Verkkokurssi on moodle-alustalla ja sitä voidaan käyttää sekä itsenäiseen opiskeluun että opettajavetoisen opetuksen apuna. Hyväksytystä kurssisuorituksesta itsenäisesti opiskeleva suorittaja saa sähköpostiinsa pisteytetyn todistuksen.

Metsäteollisuus ry, Meto, Koneyrittäjät, Loimu, Teollisuusliitto ja Yksityismetsätalouden työnantajat ry:n aloitteesta ja Metsäkoulutus ry:lle tuella TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimus toteutti sivuston 2020–2021 yhteistyössä aloitteentekijöiden ja koulujen kanssa. Ammatillisen koulutuksen näkökulmaa sidosryhmäverkkotyöskentelyssä piti esillä Tredu ja korkea-asteen Helsingin yliopisto. Sivut päivitetään vuosittain huhtikuussa työhön osallistuneiden hanketoimijoiden toimesta.

Tutustu Työelämä-tutuksi verkostosivuihin täältä https://ttsmetsa.fi/tyoelama

Lisätietoja: Ville Manner, ville.manner@metsäkoulutusry.fi  050 3315425

                   Eila Lautanen, eila.lautanen@tts.fi 044 714 3686

           Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä
           osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi