Työelämä tutuksi – alueellinen tukiverkosto ja verkkokurssi kaikkien metsäalan kouluttajien käyttöön

Laajassa työelämä tutuksi -verkostohankkeessa on valmisteltu metsäalan koulutuksen tueksi alueellisesti helposti saavutettava tukiverkosto, jota koulut voivat halutessaan hyödyntää luennoitsijoina ja asiantuntijoina aihepiirin opetuksessa. Toisena osana hanketta on valmistumassa ”Toimiminen metsäalan työmarkkinoilla”-verkkokurssi, mikä sisältää keskeisen työlainsäädännön ja metsäalan toimintatavat. Kurssi on rakennettu niin, että se täyttää metsäalan perustutkinnon 2018 ”Työelämässä toiminen” – pakollisen kurssin vaatimukset; korkea-asteilla se on suunniteltu sisältyväksi vapaasti valittaviin opintoihin.

Metsäalan työelämätoimijat ja koulutus yhdistivät voimansa

Keskeiset metsäalan työelämätoimijat Metsäteollisuus ry, Meto, Koneyrittäjät, Loimu, Teollisuusliitto ja Yksityismetsätalouden työnantajat tekivät aloitteen Metsäkoulutus ry:lle työelämäosaamisen aihepiiristä omaamansa tietotaidon jakamisesta metsäalan koulutuksen tueksi. TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimusta pyydettiin suunnittelemaan toteutuksesta hanke, jolle saatiin Metsämiesten Säätiön rahoitus ajalle 1.4.2020 -31.3.2021. Ammatillisen koulutuksen näkökulmaa sidosryhmäverkkotyöskentelyssä pitää esillä Tredu ja korkea-asteen osalta Helsingin yliopisto.

Metsäalan koulutuksesta valmistuneiden työelämäosaamisessa on havaittu puutteita alan yleisten työelämäkäytänteiden, työlainsäädännön ja TES-osaamisessa. Maisterikoulutus kehittää vain vähän valmistuneiden työlainsäädäntöosaamista sekä työntekijän vastuiden ja velvollisuuksien tuntemusta. Nämä osaamisalueet ovat maistereiden koulutuksen tuottaman kehittymisprofiilin 2. ja 3. heikoimmat. Ammatillisessa koulutuksessa työelämässä toimiminen, työehtosopimusten ja työlainsäädännön tuntemus on toiseksi heikoiten kehittynyt osaamisalue.

31.3.2021 päättyvässä hankkeessa tehtävät materiaalit tullaan linkittämään Metsäkoulutus ry:n sivuille kaikkien metsäalan koulutuksen järjestäjien käytettäväksi.

Lisätietoja hankkeesta

Eila Lautanen, eila.lautanen@tts.fi   044 714 3686

Ville Manner, ville.manner@metsäkoulutusry.fi  050 3315425

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. lisätietoa www.mmsaatio.fi