Työelämä tutuksi – alueellinen tukiverkosto ja verkkokurssi kaikkien metsäalan kouluttajien käyttöön

Metsäalan Työelämä tutuksi -hankkeessa on valmisteltu ja Metsäkoulutus ry:n webinaarissa 9.4.2021 avattu Työelämä tutuksi- verkostosivut. Ne on rakennettu koko metsäalan koulutukselle soveltuvaksi koulutusaineistoksi ja alalle tuleville uusille työntekijöille tarvittavien tietojen peruspaketiksi kaikkien vapaaseen käyttöön.

Työelämä tutuksi –verkostosivut sisältävät ensinnäkin verkosto-osion, mistä löytyvät kaikki metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset koulutusohjelmittain sekä kouluyhteistyöhön sitoutuneet työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen tukihenkilöt yhteystietoineen. Toinen osa sivustoa on Työelämä tutuksi-verkkokurssi, mikä sisältää keskeisen työlainsäädännön ja metsäalan toimintatavat. Kurssi on rakennettu niin, että se täyttää metsäalan perustutkinnon 2018 ”Työelämässä toiminen” – pakollisen kurssin vaatimukset; korkea-asteilla se on suunniteltu sisältyväksi vapaasti valittaviin opintoihin. Verkkokurssi on moodle-alustalla, ja sitä voidaan käyttää sekä itsenäisen opiskelun toteutuksena että opettajavetoisen opetuksen apuna.

Metsäalan työelämätoimijat ja koulutus yhdistivät voimansa Työelämä tutuksi-verkostotyössä

Keskeiset metsäalan työelämätoimijat Metsäteollisuus ry, Meto, Koneyrittäjät, Loimu, Teollisuusliitto ja Yksityismetsätalouden työnantajat tekivät aloitteen Metsäkoulutus ry:lle työelämäosaamisen aihepiiristä omaamansa tietotaidon jakamisesta metsäalan koulutuksen tueksi. TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimusta pyydettiin suunnittelemaan toteutuksesta hanke, jolle saatiin Metsämiesten Säätiön rahoitus ajalle 1.4.2020 -31.3.2021. Ammatillisen koulutuksen näkökulmaa sidosryhmäverkkotyöskentelyssä piti esillä Tredu ja korkea-asteen Helsingin yliopisto. Avatut sivut tullaan myös päivittämään vuosittain huhtikuussa nyt osallistuneiden hanketoimijoiden toimesta.

Tutustu Työelämä-tutuksi verkostosivuihin täältä https://ttsmetsa.fi/tyoelama

Lisätietoja

Eila Lautanen, eila.lautanen@tts.fi   044 714 3686

Ville Manner, ville.manner@metsäkoulutusry.fi  050 3315425

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä
osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. lisätietoa www.mmsaatio.fi