Metsäkoulutus ry ajankohtaiset

1. Koulutuksen kehittämishankkeet 2021

Metsäkoulutus ry:llä ja hankekumppaneilla käynnistyy kymmenen uutta koulutuksen kehittämishanketta ja niiden yhteisarvo on yhteensä 229 600 euroa. Hankkeita rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Metsäkoulutus ry ja hankekumppanit saivat rahoituksen seuraaville koulutuksen kehittämishankkeille. Metsäkoulutus ry piti metsäalan koulutuksen kehittämiswebiaarin 9.4. Webinaarissa päättyneet hankkeet esittelivät tuloksia ja uudet alkavat hankkeet esittelivät käynnistyviä hankkeita. Tilaisuuteen osallistu noin 50 ihmistä.

1. Metsäteknologian perusteet – oppikirja ja digitaalinen oppimisympäristö

Jori Uusitalo Helsingin yliopisto, kesto 1.3.2021-28.2.2023, myönnettiin 25 000 euroa

2. Osaamista suometsien kestävään käyttöön

Hanna-Mari Laitala Kpedu, kesto 1.4.2021-31.12.2022, myönnettiin 22 100 euroa

3. Metsämaaperä ja kestävä metsänhoito tietopaketin koostaminen metsäalan opettajille

Tiina Törmänen Tapio Palvelut Oy, kesto 1.6.2021-31.1.2022, myönnettiin 22 000 euroa

4. MTI-opetuksen kehittämishanke: yhteistyötä, työelämäläheisyyttä ja kansainvälisyyttä opetukseen

Ari Talkkari, Karelia-Ammattikorkeakoulu, 31.12.2021, myönnettiin 21 500 euroa

5. Työturvallisuus näkyväksi osaksi metsäalan opetusta

Annukka Pakarinen, Hämeen ammattikorkeakoulu, 31.12.2021, myönnettiin 50 000 euroa

6. Virtuaalisen metsänhoidon VR- AR oppimisympäristö etä-, verkko-, hybridiopetukseen

Outi Tuomivaara Keuda, kesto 1.8.2021-30.6.2022, myönnettiin 25 000 euroa

7. Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa 2021 – valmistautumista koulutuksen kehityshaasteisiin 2040

Eila Lautanen Työtehoseura, kesto 1.4.2021-31.3.2023, myönnettiin 29 000 euroa

8. Metsäsertifiointiosaamisen kehittämisen yhteistyöhanke

Auvo Kaivola PEFC Suomi ry, kesto 1.4.2021-31.3.2023, myönnettiin 10 000 euroa

9.Pilottihanke DigiFMO- digimetsäkoneenkuljetuksen työnopastaja

Janne Ruokonen Tredu, kesto 1.4.2021-1.6.2022, 15 000 euroa

10. Työelämä tutuksi – metsäalan työelämätaitojen opetuksen tukiverkosto

Eila Lautanen TTS, kesto 1.4.2020 – 31.3.2021, myönnettiin 10 000 euroa

Lisäksi vanhoina hankkeina jatkuu vuonna 2021

11. Ilmastomme on tulevaisuutemme – koulukiertue Pohjanmaan yläkouluissa ja lukioissa

Mårten Lövdahl Suomen metsäkeskus, kesto 1.3.2020 – 28.02.2022.

12.  Kulotuskoulu -taitoa tulenkäyttöön metsissä

Antti Heikkilä Suomen metsäkeskus, kesto 1.1.2020-31.12.2022.

2. Työelämä tutuksi – alueellinen tukiverkosto ja verkkokurssi kaikkien metsäalan kouluttajien käyttöön

Laajassa työelämä tutuksi -verkostohankkeessa on valmisteltu metsäalan koulutuksen tueksi alueellisesti helposti saavutettava tukiverkosto, jota koulut voivat halutessaan hyödyntää luennoitsijoina ja asiantuntijoina aihepiirin opetuksessa. Toisena osana hanketta valmistui ”Toimiminen metsäalan työmarkkinoilla”-verkkokurssi, mikä sisältää keskeisen työlainsäädännön ja metsäalan toimintatavat. Kurssi on rakennettu niin, että se täyttää metsäalan perustutkinnon 2018 ”Työelämässä toiminen” – pakollisen kurssin vaatimukset. Korkea-asteilla se on suunniteltu sisältyväksi vapaasti valittaviin opintoihin. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten säätiö. Tutustu Työelämä-tutuksi verkostosivuihin täältä https://ttsmetsa.fi/tyoelama

Lisätietoja: Eila Lautanen Työtehoseura, eila.lautanen@tts.fi

3. Metsäalan koulutuksen markkinointiesite

Metsäkoulutus ry toteutti metsäalan koulutuksen markkinointiin tarkoitetun sähköisen esitteen. Esitteeseen voit tutustua oheisesta linkistä: Esite: Metsäalan koulutus – tutustu!

Esitettä voi hyödyntää koulutuksen ja alan markkinoinnissa.

4. Metsäalan kuljetusyrittäjien video puutavarankuljetuksesta

MKY teettää tämän vuoden aikana videoita ja kuvia, joiden avulla metsätyön tuntemusta ja arvostusta pyritään lisäämään. Videoiden tuotantoa rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Tässä ensimmäinen valmistunut video, joka on kaikkien vapaasti käytettävissä. https://www.facebook.com/105250777951796/videos/815177315754563

5. Tutkimus: Ovatko metsäala ja nuoret samassa metsässä?

Metsäalan opinnot syksyllä 2021 aloittaville opiskelijoille suunnatussa kyselytutkimuksessa selvitämme, mikä saa nuoret hakeutumaan alalle. Tähän ainutlaatuisen laajaan kyselytutkimukseen odotetaan vastauksia kaikilta syksyllä 2021 opintonsa aloittavilta ensimmäisen vuoden opiskelijoilta, jokaiselta metsäalan opintotasolta, niin metsäalan ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin.

Mahdollista omille oppilaillesi osallistuminen kokonaista metsäalan vuosikertaa koskevaan tutkimukseen varaamalla aika tutkimuskyselylle heti opintojen alusta. Vinkki: kysely toimii oivana pohdintatehtävänä opintojaan aloittaville!

Lisätietoja tutkimuksesta saat Sirpa Kärkkäiseltä (sirpa.karkkainen@smy.fi) ja verkkosivuilta www.smy.fi/samassametsassa. Tutkimuksen toteuttavat Suomen Metsäyhdistys ry ja TTS Työtehoseura Metsämiesten Säätiön rahoituksella.

6. Yhdistyksen kokoukset

Hallitus kokoontuu keväällä 29.4 ja 21.5.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään perjantaina 21.5. klo 10.00 alkaen.

Hyvää kevään jatkoa!

Ville Manner