Tulevaisuuden osaajat

Metsäalan monitasoinen työntekijäpula vaatii alan vetovoimaisuuden tukemista kaikilla koulutusasteilla, varsinkin Itä-Suomessa, muuttuneen toimintaympäristön vuoksi. On myös tärkeää rakentaa yhteistyön kautta pysyviä synergiatoimintoja koulutusasteiden välillä. Siksi Itä-Suomessa sijaitsevaa vahvaa metsäalan laaja koulutusklusteria ja sen vetovoimaisuutta on tärkeä tukea yhteisviestinnän muodossa. Tulevaisuuden osaajat hankkeen avulla tuettiin metsäsektorin koulutusasteiden koulutusten yhteistä näkyvyyttä, metsäelinkeinon elinvoimaisuutta, yhteistyörakenteita sekä koulutusasteiden välisten opintoväylärakenteiden tietoisuutta Silva Metsänäyttelyssä 8.-9.9.2023 Joensuussa. 

Tapahtuma-alueella esiteltiin metsäsektorin opiskelumahdollisuuksia kaikilla koulutusasteilla, tukien samalla myös jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia vastaten sektorin työvoimatarpeisiin. Silva metsänäyttelyssä oli esillä metsäpääkaupunki teemaan sopien metsäalan koulutusväylä alkaen Riverian ammatillisesta, jatkuen Karelia-ammattikorkeakoulu kautta Joensuun yliopiston metsätiedekunnan School of Forest Sciences asti. Koulutusasteiden monimuotoisia koulutusmahdollisuuksia tuotiin esille kaikkien toimijoiden osastoilla. Toiminnassa oli myös mukana myös Metsäkoulutus ry sekä Maaseutuammattiin ry.

Tapahtumassa järjestettiin paneelikeskustelu kaikille messuvieraille yhteistyössä Metsäkoulutus ry:n kanssa. Paneeli keskustelun aiheena oli: Metsäalan mahdollisuudet nuorille, moderaattorina toimi Anssi Niskanen, Metsäkoulutus ry hallituksen puheenjohtaja. Paneeliin osallistuivat;

Jarkko Pesonen, opiskelijaedustaja MTI, MMM
Mikko Saarimaa, tiimipäällikkö, Riveria
Ari Talkkari, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu
Kalle Kärhä, professori, Itä-Suomen yliopisto (UEF)
Sari Koivula, ilmasto- ja metsäasiantuntija, Pohjois-Karjalan maakuntaliito
Johanna Simanainen, ostopäällikkö (Joensuun tiimi) Stora Enso
Janne Tahvanainen, toimitusjohtaja, Karjalan Metsä ja Energia Oy

Tapahtumalla saatiin koko metsäsektorille näkyvyyttä, vetovoimaisuutta sekä tuettiin Itä-Suomen metsäkoulutusklusterin synergiatoimintojen kehittymistä, luoden vahvempaa ja konkreettisempaa pohjaa tulevaisuuden haasteisiin.

Silva Metsänäyttelyn järjestäjien mukaan kävijöitä oli kaiken kaikkiaan noin 38 000

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Mikko Saarimaa Riveria