Tarjolla Biotalouden erikoistumiskoulutusta 30 op Itä-Suomessa – haku on käynnissä

Mitä on biotalous ja mitä se mahdollistaa?

Biotalouden erikoistumiskoulutus antaa mahdollisuudet asiantuntijuuden vahvistamiseen ja verkostoitumiseen. Biotalouden erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Erikoistumiskoulutus pohjautuu tiiviiseen työelämäyhteistyöhön, esim. itsenäisiin ja ryhmässä tehtäviin kehittämisprojekteihin yhdessä yritysten kanssa. Opiskelu toteutetaan
joustavasti verkko-oppimista hyödyntäen.

KOULUTUKSEN HAKUAIKA: 2.4.-1.6.2018

KOULUTUKSEN TOTEUTUS: 3.9.2018-31.7.2020

HINTA: 900 €/osallistuja (alv 0%). Osallistumismaksu laskutetaan 2 erässä.

LISÄTIETOJA: www.biotalouskoulutusitasuomi.fi

Itä-Suomen yliopisto
Piritta Torssonen, piritta.torssonen@uef.fi, 050 4058 236
Laura Tomppo, laura.tomppo@uef.fi, 040 3552 541

Karelia-ammattikorkeakoulu
Jarmo Mäkelä, jarmo.makela@karelia.fi, 050 5632 183

Savonia-ammattikorkeakoulu
Harri Auvinen, harri.auvinen@savonia.fi, 044 7856 923