Opetushallituksen valtionavustukset 2017 ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustukset ammatillisen koulutuksen kansainvälistymiseen. Tähän tarkoitukseen on varattu 824 000 euroa.

Hakuaika 24.4.2017 klo 16.0031.5.2017 klo 16.15

Hakutiedote

http://www.oph.fi/download/182903_hakutiedote_10_2017.pdf

Hakulomake

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/85/?lang=fi