OpenBio ”Metsäbiotaloudesta moneksi”

Biotalous on uusin talouden aalto matkalla kohti kestävään ja hyväksyttävään luonnonvarojen käyttöön perustuvaa kansantaloutta. Asiassa ei ole periaatteessa mitään uutta, biotalous on ikään kuin luonnonvaroihin perustunut vaihdantatalous uudessa paketissa; samaa ideaa toteutetaan modernein menetelmin ja tavaroiden vaihtoon on tullut välineeksi raha. Metsäbiotalous hyödyntää Suomen suurinta luonnonvaraa eli metsää ja sen kehitys ja investoinnit ovat tuoneet huikean lisäyksen tarpeen puutuotannon määrään. Metsäbiotalous ei kuitenkaan ole pelkästään puuntuotantoa esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin vaan sisältää monet muut puusta saataviin aineisiin perustuvat tuotteet sekä metsien lukuisat ei-puuaineiset tuotteet ja palvelut, kuten matkailu, virkistyskäyttö ja hyvinvointipalvelut. Metsäbiotalouden tavoitteena on yhdistää ja toteuttaa metsien moniulotteistakäyttöä kestävästi ja hyväksyttävästi.

Tämä tarkoittaa sitä, että jo nyt eikä vain tulevaisuudessa metsäbiotalouden moderneille osaajille on todellista tarvetta. On tarvetta sekä perusosaamisen laajentamiseen ja biotalouden ymmärrykseen laajasti, että erikoisosaajille, jotka keskittyvät johonkin tiettyyn biotalouden osaan. Tähän perusosaamisen kehittämiseen ja laajentamiseen yhden vastauksen ja mahdollisuuden tarjoaa Itä-Suomen yliopiston (UEF), Karelia-ammattikorkeakoulun ja Metsäkoulutus ry:n yhdessä kehittämä, avoimessa verkko-oppimisympäristössä (OpenBio) oleva kurssi ”Metsäbiotaloudesta moneksi”. Kurssi on avoin kaikille kandivaiheen opiskelijoille tieteenalasta riippumatta, sekä ammattikorkeakouluopiskelijoille että lukiolaisille. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaisvaltainen käsitys siitä, mitä metsäbiotalous on, johdattaa sen monitieteistä osaamista vaativien kehittämistehtävien äärelle sekä luoda yhteyksiä alan organisaatioihin ja yrityksiin. Kurssin opetus noudattaa ongelmalähtöisen oppimisen (Problem Based Learning, PBL) periaatetta.

Kurssin suunnittelussa osallistettiin jo alkuvaiheessa sidosryhmiä kuten Suomen 4H, Metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Euroopan Metsäinstituutti, Joensuun Tiedepuisto, Joensuun seudun kehittämisyhtiö (Josek) (näistä kahdesta nimenomaan yritysneuvonnasta vastaavat henkilöt) ja Stora Enso. Sidosryhmät osallistuivat sisältöjen ja opetustapojen suunnitteluun sekä tuottivat kehittämistehtäviä ryhmätöiden aiheiksi. Lisäksi sidosryhmien edustajat ovat lupautuneet toimimaan asiantuntijoina opiskelijoiden tukena ryhmätöiden tekemisessä sekä kommentoijina loppuseminaarissa. Tällä varmistetaan aidon yhteyden muodostuminen opiskelijoiden ja käytännön työelämän välillä ja tuetaan verkostoitumista.

Kurssin kehittämistä rahoittivat Metsämiesten Säätiö ja Saastamoisen Säätiö. Metsäbiotalouden tärkeydestä myös UEF:n opetuksessa osoittaa se, että metsätieteen osasto teki oman investoinnin oppimisympäristön kehittämiseen. Tällä panostuksella oppimisympäristön ryhmätyö- ja kommentointimahdollisuuksia kehitettiin opiskelijaystävällisemmiksi. Tällä hetkellä OpenBiossa on tarjolla tuo edellä mainittu kurssi, mutta sinne kehitetään jatkossa uusia, tarpeellisiksi todettuja opintoja samalla periaatteella.

Lisätietoja: biotalouskoordinaattori Sari Pitkänen, sari.k.pitkanen@uef.fi, p. 050 363 4540, MMT Piritta Torssonen, piritta.torssonen@uef.fi, p. 050 405 8236

www.openbio.fi www.uef.fi/biotalous