Metsäviestintähanke metsäalan ammattilaisten ja opiskelijoiden viestintäosaamisen kehittämiseen Esittely 4.11.2021 klo 14-15 Teams

Esittely 4.11.2021 klo 14-15 Teams

Tervehdys Evolta ja Metsämiesten Säätiöltä!

Metsäala on perinteisesti ollut vaatimaton viestimään toiminnastaan ja yleensä viestintää tehdään myöhässä, kun on pakkotilanne. Hämeen ammattikorkeakoulu sai keväällä 2021 Metsämiesten säätiöltä yhdessä metsäalan muiden toimijoiden kanssa rahoituksen metsäviestintähankkeelle. Hankkeessa tuotetuilla materiaaleilla parannetaan metsäammattilaisten ja metsäalan opiskelijoiden henkilökohtaisia viestintävalmiuksia, rohkaistaan osallistumaan keskusteluun sekä monipuolistetaan viestintätapoja ja viestinnän työkaluja. 4.11. julkistettavat aineistot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä Metsätehon Puuhuolto.fi -sivuilla, tarkempi osoite kerrotaan palaverissa.

Hanketta rahoittava Metsämiesten Säätiö toivoo, että tuotettua materiaalia hyödynnetään laajasti metsäalan organisaatioissa ja opetuksessa. Tällöin metsäalan some-keskusteluihin osallistuvien määrä kasvaa ja tekemämme monipuolinen työ tulee muille tutummaksi.

Toivomme työryhmän, metsänhoitoyhdistysten, Metsäteollisuus ry:n, Sahateollisuuden, Puuliiton, Koneyrittäjien, Meto Yrittäjien, Meton, Loimun, Metsähallituksen, Metsäkeskuksen ja metsäalan koulutustahojen kutsun saaneet edustajat jakavat kutsua eteenpäin omissa kanavissaan! On tärkeää saada heti alussa mahdollisimman moni tietoiseksi aineistosta ja hyödyntämään sitä.

Torstai 4.11. klo 14.00 – 15.00

14.00 Hankkeen lyhyt esittely, Antti Sipilä, hankkeen vetäjä, metsätalouden koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu, Evo

14.05 Rahoittajan toiveet, Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö

14.10 Valmiin materiaalin esittely Metsätehon sivuilta, Johanna Hyvärinen, projektipäällikkö ja Noora Kuusisto, viestintäkonsultti, Miltton Oy

14.45 Materiaalin jalkauttaminen, keskustelu, loppuyhteenveto. Antti Sipilä

15.00 Tilaisuuden päätös

Tervetuloa!

Antti Sipilä                                                                                     Veikko Iittainen
Metsätalouden koulutuspäällikkö                                            Kehityspäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu, Evo                                          Metsämiesten Säätiö

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Or call in (audio only)

+358 9 23106506,,444570809#   Finland, Helsinki

Phone Conference ID: 444 570 809#

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options

________________________________________________________________________________