Metsäopettajien Akatemia kokoaa opettajat ympäri Suomea kehittämään työssä tarvittavia vuorovaikutuksen sekä innostavan opettamisen taitoja

Metsäteho Oy ja Metsäkoulutus ry toteuttavat yhteistyössä metsäalan opettajille suunnatun Metsäopettajien Akatemian. Kurssi alkaa keväällä 2020, ja teemoina ovat opettajan työssä tarvittavat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä oivaltavan oppimisen pedagogiikka. 

Ensimmäinen Metsäopettajien Akatemia -kurssi alkaa tammikuussa 2020. Kurssi kestää kevätkauden, ja siihen sisältyy verkko-oppimisen lisäksi läsnäkoulutusjaksoja. Ensimmäiselle kurssille kutsutaan 20 opettajaa Metsäkoulutus ry:n jäsenorganisaatioista kaikilta metsäalan koulutusasteilta ympäri Suomen.

Kurssin teemoina ovat tunne-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot metsäalan opettajan työssä. Yhtenä osa-alueena tarkastellaan lisäksi, miten pitää omasta jaksamisestaan huolta sekä tukea opiskelijoita onnistumaan. Kurssin jälkeen opettaja hallitsee innostavan ja tehokkaan opettamisen, tunnistaa tarvittavat työelämätaidot ja hyödyntää oivaltavan oppimisen pedagogiikkaa.

Akatemian sisältö suunnitellaan metsäalan tarpeet ja erityispiirteet huomioiden ja kurssille osallistuvien kokemuksiin perustuen. Pedagoginen oppimispolku ja -ympäristö rakennetaan professori Kirsti Longan konseptin pohjalta, ja hän toimii myös kurssin pääkouluttajana.

Metsäopettajien Akatemia -hankkeen rahoittajana toimii Metsämiesten Säätiö. Metsäkoulutus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää metsäbiotalouden koulutusta ja sen vetovoimaa. Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan työelämän ja kaikki koulutusasteet. Metsäteho Oy edistää kestävää metsätaloutta puunhankinnan kehitystyöllä.

Lisätietoa:

Laura Kammonen, Metsäteho Oy, 040 570 4777, laura.kammonen@metsateho.fi
Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy, 040 528 4359
Ville Manner, Metsäkoulutus ry, 050 331 5425, ville.manner@metsakoulutusry.fi

Kurssin sivu: www.metsahyvinvointi.fi/metsaopettajien-akatemia

Hankkeen rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.