Metsäkoulutus ry:n uusi strategia vuosille 2023-2027

Yhdistyksen kevätkokous päätti 16.6. uudesta strategiasta vuosille 2023-2027. Kiitos kaille strategiaprosessiin osallistuneille!

Toiminta-ajatus:

Metsäkoulutus ry jäsenineen on metsäalan koulutuksen kehittäjä. Yhdistys edistää metsäalan koulutusta vastaamaan työelämän osaamistarpeita, lisää koulutuksen houkuttelevuutta ja rakentaa toimijoiden yhteistyötä.

Tavoitetila vuoteen 2027:

Metsäalan koulutus on arvostettua, laadukasta, houkuttelevaa ja vastaa työelämän tarpeisiin.

”Yhdessä tehden maailman parasta metsäalan koulutusta!”

Strategiset päämäärät:

· Metsäalan koulutus on vetovoimaista ja alan uramahdollisuudet tunnetaan

· Yhdistys jäsenineen vahvistaa metsäkoulutuksen asemaa

· Yhdistys kehittää koulutusasteiden, koulutuksen järjestäjien, työelämän ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä

· Jäsenten hanketoiminta on ennakoivaa, työelämälähtöistä ja vaikuttavaa

· Yhdistyksen rahoituspohjaa laajennetaan toimintaedellytysten parantamiseksi