Metsäalan koulutus ja sen räätälöinti tulevaisuuden osaamistarpeisiin on keskeinen tekijä metsäammattilaisten työhyvinvoinnille.

Metsäalan työhyvinvointia koskeneessa Pellervon taloustutkimuksen hankkeessa on valmistunut selvitys, jossa on kerätty yhteen tietoa siitä, millaiset tekijät vaikuttavat metsäalan kehitykseen ja metsäammattilaisten työhön kuluvana vuosikymmenenä. Kehityksen ennakoiminen auttaa ymmärtämään tulevia osaamistarpeita ja edistämään työhyvinvointia. Metsäalalla tullaan tarvitsemaan uudenlaista osaamista, kuten viestintä-, asiakaspalvelu- ja digitaitoja. Tulevaisuuden osaamistarpeina tunnistettiin lisäksi mm. metsänomistajien erilaisuuden ymmärtäminen, ajankäytön hallinta sekä esimies-, myynti- ja markkinointivalmiudet.

Selvityksen tulokset on julkaistu infografiikkana osoitteessa https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/uutiset/metsaalan-tyohyvinvoinnin-muutosajurit-2.html.

Tulosten pohjalta muotoillaan ja testataan paraikaa koulutuksia, jotka tarjoavat valmiuksia työhyvinvoinnin parantamiseen.

Hyvinvoiva metsäalan osaaja 2030 -hanketta toteuttavat Pellervon taloustutkimus, Työtehoseura, Metsäteho ja Metsäkeskus, rahoittajana toimii Metsämiesten Säätiö

Lisätietoa:

Marjo Maidell

Metsäekonomisti, MMM | Forest Economist, M.Sc. (Agr.&For.)

Pellervon taloustutkimus PTT | Pellervo Economic Research PTT

puhelin 0401 648 139