Metsäkoulutus ry:n koulutuksen kehittämisen hankeideahaku on auki 1.-31.10.2022

Metsäkoulutus ry järjestää vuosittain lokakuussa metsäalan koulutuksen kehittämiseen liittyvän hankeideahaun, josta parhaita suosittaa Metsämiesten Säätiön apurahojen hakuun. Kehittämisideat voivat olla esimerkiksi opetusmateriaalin kehittämistä, työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön parantamista, metsäalan koulutuksen markkinointia, metsäalan koulutuksen laadun ja houkuttelevuuden kehittämistä, virtuaalisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen ja sisältöjen kehittämistä.

Nyt kannattaa laittaa ideat hakulomakkeelle ja lähettää se!

Tänä vuonna Metsäkoulutus ry erityisesti pitää tärkeänä seuraavia teemoja hankeideahaussa ja toivoo näistä ideoita hankehakuun.

Hankeideoiden tulisi:

  • kehittää metsäalan koulutuksen vetovoimaa, tunnettuutta ja laatua
  • tehostaa jatkuvaa oppimista metsäalan ammateissa
  • lisätä koulutuksen ja työelämän yhteistyötä esim. kumppaniyhteistyöverkostojen tai yläkouluikäisten TET-toiminnan avulla
  • rakentaa oppilaitosten ja koulutusasteiden yhteistyötä

Hankearvioinnissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota hankkeiden vaikuttavuuteen, jota parantaa, mikäli hanke-esityksissä on mukana useita oppilaitoksia ja toimijoita.

Kehittämishankeideat vastaanottaa toiminnanjohtaja Ville Manner Metsäkoulutus ry. Alla linkki hankeideahaun lomakkeeseen. Täytä tarvittavat tiedot ja lähetä idea sähköpostilla osoitteeseen ville.manner@metsakoulutusry.fi. Metsäkoulutus ry:n hallitus käsittelee saapuneet ideat ja tekee päätöksen siitä, mitkä ideat etenevät Metsämiesten Säätiön hankehakuun marraskuun 2022 aikana.

Hankeideoita voi lähettää Metsäkoulutus ry:lle 1.-31.10.2022.

Hankeideahaun lomake: http://www.metsäkoulutus.fi/hankeideahaku/

Metsäkoulutus ry:n hankeprosessiin on tullut muutoksia liittyen rahoituksen hakemiseen ja sopimuksen allekirjoittamiseen Metsämiesten Säätiön kanssa.

Jatkossa tehdään rahoituksen saaneisiin hankkeisiin  hankeidean lähettäneen henkilön/organisaation ja Metsäkoulutus ry:n välille tuensiirtosopimus. Kannattaa tutustua alla olevan linkin hankeprosessiin ja ohjeisiin:

Metsäkoulutus ry:n hankeprosessi: hankehaun ohjeet ja sopimuksen tekemisen ohjeistus:

https://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/hankehaun-ohjeet/

Lisätietoja: Ville Manner puhelin 050 3315425 ja ville.manner@metsakoulutusry.fi