Metsäkoulutus ry:n ajankohtaiset

1. Yhdistyksen strategian uudistaminen vuosille 2023–2027

Metsäkoulutus ry:n strategian uudistaminen etenee. Seuraavat kevään askeleet uudistamistyössä ovat:

20.4 klo 10–14 Strategiatyöpaja hallitukselle: strategian ensimmäinen luonnos.

2.–10.5. Strategian kommentointikierros jäsenille

25.5. klo 10.00–13.00 Hallituksen kokous: Päätös strategiaesityksestä kevätkokoukselle.

16.6. klo 12.00 Yhdistyksen kevätkokous: strategiasta päättäminen

2. Rahoituksen saaneet koulutuksen kehittämishankkeet 2022

Metsäkoulutus ry:n ja hankekumppanit saivat rahoituksen viidelle uudelle kehittämishankkeelle. Edelliseltä vuodelta jatkuu kaksi hanketta. Hankkeiden yhteisarvo on 186 000 euroa ja hankkeita rahoittaa Metsämiesten säätiö. Jos olette kiinnostuneet hankkeesta, kannattaa olla yhteydessä hankkeen vastuulliseen vetäjään.

1. Osaamismerkki metsätieteen ajankohtaisista saavutuksista -koulutus

Jukka Tikkanen Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto, kesto 13.3.2022-31.12.2023 myönnettiin 26 000 euroa

2. Ulkomaisen työvoiman perehdytysmateriaali metsäalan istutus- ja raivaustöihin

Tarja Anttila Tapio, kesto 1.4.2022- 1.4.2023, myönnettiin 21 000 euroa

3. Koneellinen puunkorjuu -oppikirjan uudistaminen

Heikki Ovaskainen Metsäteho, kesto 1.4.2022 – 31.12.2022, myönnettiin 20 000 euroa

4. Konekoulutuksen laadun parantaminen

Anne Vaahtio Winnova Oy, kesto 1.5.2022-31.12.-2023, myönnettiin 35 000 euroa

5. Metsäalan perustutkinnon perusteiden työelämävastaavuus ja tutkinnon kehittäminen

Eila Lautanen Työtehoseura, kesto1.4.2021-31.12.2023. Myönnettiin 30 000 euroa.

Vanhoina hankkeina jatkuu ja sai rahoituksen vuodelle 2022.

6. Metsäsertifiointiosaamisen kehittämisen yhteistyöhanke

Auvo Kaivola PEFC Suomi ry, kesto 1.4.2021-31.3.2023, myönnettiin 20 000 euroa

7. Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa 2021 – valmistautumista koulutuksen kehityshaasteisiin 2040 211 21OS043MO21OS043MO

Eila Lautanen Työtehoseura, kesto 1.4.2021-31.3.2023, myönnettiin 34 000 euroa

Metsäteho sai Metsäopettajien akatemiakurssi 4 järjestämiseen 36 000 euroa. Akatemia toteutetaan Metsätehon ja Metsäkoulutus ry:n yhteistyönä. Kurssille kutsutaan Metsäkoulutus ry:n jäsenoppilaitosten opettajia.

3. Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijaverkoston jäsenyys

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin. OEF on asetettu opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä toimikaudelle vuosille 2021–2024. Ennakointiryhmien työtä koordinoi Opetushallitus.

Ennakointiryhmä on perustanut asiantuntijaverkoston, johon Metsäkoulutus ry on kutsuttu mukaan.

Tavoitteena on yhteistyössä kehittää osaamista ja koulutusta vastaamaan sekä yksilöiden että työelämän tulevaisuuden tarpeisiin. Osallistuminen asiantuntijaverkoston toimintaan järjestettäisiin pääpirteissään seuraavasti:

  • Yhdistyksen jäseniä kutsutaan osallistumaan ennakointiprosessiin liittyviin kyselyihin.
  • Yhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä osaamisessa ja koulutuksessa havaittujen kehittämistarpeiden edistämisessä käytännön toimenpiteiksi.
  • Yhdistyksen kanssa sovitaan yhteyshenkilö, jonka kautta käytännön toiminta ja tiedonvaihto tapahtuu. Opetushallitus ei ylläpidä jäsenlistaa yhteistyöverkostojen jäsenistä.
  • Ennakointiryhmän jäsenet, jotka mahdollisesti ovat mukana myös Metsäkoulutus ry:n toiminnassa, tiedottavat kaksisuuntaisesti ennakointiryhmän ja yhdistyksenne toiminnasta.

4. Yhteishaun tulokset metsäalan koulutuksessa 2022

Metsäalan perustutkintoon ensisijaisten hakijoiden määrä oli kahdeksaan vuoteen paras. Hakijoita oli yhteensä 618 ja aloituspaikkoja 637. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi 17 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Kaikkiaan hakijoita metsäalan perustutkintoon oli 2100. Vetovoimaisimpia koulutuksen järjestäjiä oli Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Pohjois-Savon ammattiopisto Sakky ja Osaon yksiköt Muhoksella ja Taivalkoskella.

Ammattikorkeakouluihin ensisijaisia hakijoita oli 478 ja aloituspaikkoja 245. Hakijoiden määrä väheni yli 15 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Jokaisen kuuden ammattikorkeakoulun hakijamäärä aleni viime vuodesta. Eniten ensisijaisia hakijoita oli Hämeen ammattikorkeakouluun 137.

Yliopistoon ensisijaisten hakijoiden määrä oli 212 ja aloituspaikkoja oli 113. Ensisijaisten hakijoiden määrä laski yli 20 prosenttia verrattuna vuoteen 2021.

5. Koulutuksen markkinointivideo valmistunut

Joensuun metsäylioppilaat tekivät koulutuksen markkinointivideon englanniksi ”Miksi Suomeen kannattaa tulla opiskelemaan metsäalaa?”. Voitte tutustua videoon ja hyödyntää sitä vapaasti. https://www.youtube.com/watch?v=nMKoEFXB9qo

Metsäkoulutus ry tuki metsäalan korkeakouluopiskelijoiden IFSA – International Forestry Students Association tapaamisen järjestämistä.

5. Tilaisuudet

Metsäalan koulutuksen kehittämiswebinaari 22.4. klo 9.00–12.15. Ohjelma: https://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/koulutuksen-kehittamiswebinaari-22-4-ajankohtaista-metsaalan-koulutuksesta/

 Linkki webinaariin: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Yhdistyksen kevätkokous 16.6. klo 12.00. Paikka on MTK Simonkatu 6 Helsinki.