Metsäalan perustutkinnon hakijamäärä paras kahdeksaan vuoteen

Metsäalan perustutkintoon ensisijaisten hakijoiden määrä kevään yhteishaussa oli paras kahdeksaan vuoteen. Hakijoita oli yhteensä 618 ja aloituspaikkoja 637. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi 17 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Kaikkiaan hakijoita metsäalan perustutkintoon oli 2100. Vetovoimaisimpia koulutuksen järjestäjiä oli Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Pohjois-Savon ammattiopisto Sakky ja Osaon yksiköt Muhoksella ja Taivalkoskella.

Ammattikorkeakouluihin ensisijaisia hakijoita oli 478 ja aloituspaikkoja 245. Hakijoiden määrä väheni yli 15 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Jokaisen kuuden ammattikorkeakoulun hakijamäärä aleni viime vuodesta. Eniten ensisijaisia hakijoita oli Hämeen ammattikorkeakouluun 137.

Yliopistoon ensisijaisten hakijoiden määrä oli 212 ja aloituspaikkoja oli 113. Ensisijaisten hakijoiden määrä laski yli 20 prosenttia verrattuna vuoteen 2021.