Metsäkoulutus ry ajankohtaiset kuulumiset

1. Hankeideahaku käynnissä

Metsäkoulutus ry:llä on käynnissä metsäalan koulutuksen kehittämiseen liittyvä hankeideahaku. Hankeideoita voi lähettää Metsäkoulutus ry:lle 1.-31.10.2023.

Kehittämisideat voivat olla esimerkiksi koulutussisältöjen ja opetusmateriaalin kehittämistä, työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön parantamista, metsäalan koulutuksen markkinointia, virtuaalisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen ja sisältöjen kehittämistä tai vaikka opettajien osaamisen kehittämistä. Tavoite on, että hankeideahaussa näkyy yhdistyksen strategiaa toteuttavat aiheet.

Tänä vuonna Metsäkoulutus ry erityisesti pitää tärkeänä seuraavia teemoja hankeideahaussa ja toivoo näistä ideoita hankehakuun.

  • Metsäalan koulutuksen vetovoiman kasvattaminen ja uramahdollisuuksien tunnettuuden parantaminen
  • Oppilaitosten ja työelämän yhteistyön lisääminen
  • Toimintamallit ja käytännöt, jotka lisäävät työssä käyvien opiskelijoiden tutkintojen loppuunsaattamista ja valmistumista
  • Metsäalan koulutukseen soveltuvien opetusmateriaalien kehittäminen talous- ja hallintomenetelmistä, kustannuslaskennasta ja itsensä johtamisesta
  • Työssäoppimisen ja työpaikkaohjaajien tukimateriaalien kehittäminen

Hankearvioinnissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota hankkeiden vaikuttavuuteen, jota parantaa, mikäli hanke-esityksissä on mukana useita oppilaitoksia ja toimijoita.

Metsäkoulutus ry:n hallitus käsittelee saapuneet hankeideat marraskuussa ja tekee päätöksen mitä hankeideoita lähdetään viemään yhdessä eteen päin Metsämiesten Säätiön hankehakuun.

Kehittämishankeideat vastaanottaa toiminnanjohtaja Ville Manner Metsäkoulutus ry. Alla linkki hankeideahaun lomakkeeseen. Täytä tarvittavat tiedot ja lähetä idea sähköpostilla osoitteeseen ville.manner@metsakoulutusry.fi.

Hankeideahaun lomake: http://www.metsäkoulutus.fi/hankeideahaku/

Hankeideahaun prosessi ja ohjeet:  http://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/hankehaun-ohjeet/

2. Radiomainoskampanja jatkuu syksyllä

Metsäkoulutus ry ja oppilaitokset ovat vahvasti mukana Metsämiesten Säätiön kanssa yhteistyössä syksyllä toteutettavassa radiomainoskampanjassa. Metsäalan oppilaitoksia on mukana kampanjassa yli 20. Jokaisella koulutusasteella on oma viestinsä radiomainoksissa. Ydin viesti on, että metsäala tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja työtehtäviä sekä hoitaa ja käyttää metsiä kestävästi.

Metsä alan viesti kuuluu radiokanavilla kautta Suomen viikoilla 42–43. Mainosten toistomäärä on yhteensä 2 950 ja ne kuuluvat 48 kaupallisella radiokanavalla ympäri Suomen. Yhteensä radiomainoskampanjassa on mukana 30 metsäalan toimijaa.

3. Nuorisoviestinnän seminaari 27.10.

MITÄ | Metsäalan kouluyhteistyön ja alan koulutuksen markkinoinnin asiantuntijat kokoontuvat jälleen kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista hankkeista. Tällä kertaa teemoina ovat sosiaalinen media, TET-jaksot ja metsäkäynnit.

Miten nuorten kiinnostus herätetään, miten TikTokin Metsäliiga vaikuttaa ja miten madalletaan kynnystä ottaa TET-harjoittelijoita? Innostavien esimerkkien jälkeen työpajassa saadaan ja annetaan vertaistukea, jaetaan vinkkejä ja ideoidaan uutta.

MISSÄ | Metsäpäivillä Clarion Hotel Helsingissä osoitteessa Tyynenmerenkatu 2. Tilaisuus on maksuton kaikille osallistujille.

MILLOIN | 27.10.2023 klo 9–12 (8.30–9.00 aamukahvi)

ILMOITTAUDU | 22.10. mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/Nuorisoviestinnan_foorumi 

Tilaisuuden järjestää metsäalan nuorisoviestijöiden ryhmä, jossa ovat mukana Metsähallitus, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Metsäkeskus, 4H, MTK, Maaseutuammattiin ry, Metsäkoulutus ry ja Metsäteollisuus ry.

4. Metsämiesten Säätiöstä voi hakea koulutustukea henkilöstölle

Yrittäjä tai organisaation johtaja, olethan muistanut kasvun keskellä varmistaa henkilöstösi hyvinvoinnin ja osaamisen kehittymisen. Pienten ja keskisuurten metsätalouden toimijoiden on mahdollista hakea ja saada Metsämiesten Säätiöltä apurahaa tueksi henkilöstönsä koulutukseen. Myös metsäalan koulutusta tarjoavien yksiköiden on mahdollista hakea ja saada tukea opettajiensa koulutukseen.

Apurahan ehdot ovat: 

  • hakijana on työnantaja, jolle mahdollinen apuraha maksetaan kertasuorituksena
  • edellyttää hakemukseen liitettyä koulutussuunnitelmaa tai koulutuksen ohjelmaa sekä sen kustannuserittelyä
  • koulutuksesta puolet oltava johtamisen kehittämistä (mukaan lukien itsensä johtaminen), työhyvinvoinnin kehittämistä tai viestintävalmennusta
  • ensisijassa apuraha käytetään ulkopuolisten kouluttajien korvausten kattamiseen 
  • Säätiö haluaa käyttää puheenvuoron koulutustilaisuudessa

Koulutustukea myönnetään enintään 200 euroa / koulutettava riippuen koulutuksen sisällöstä, kustannuksista ja kestosta.

5.  MetsäKestävä – Ilmastokestävän metsätalouden koulutus metsäkoneyrittäjille ja -​kuljettajille

Koulutukseen on mahdollista osallistua työn ohessa. Oppiminen perustuu kunkin opiskelijan omaan työhön ja työympäristöön sovellettuihin harjoituksiin. Koulutuksessa painotetaan käytännön harjoituksia metsäkoneenkuljettajan työssä. Kuljettajat keräävät ohjatusti mm. datatietoja omasta työstään, tekevät havaintoja ja ottavat näiden pohjalta uusia työtapoja käyttöön.

Koulutuksessa perehdytään hiilijalanjäljen laskemiseen ja siihen vaikuttamiseen. Metsäkoneyrityksille ja yritysten kuljettajille tarjotaan yritys-​ ja konemerkkikohtaista koulutusta, kun käsitellään esimerkiksi merkkikohtaista dataa ja koneiden omia ominaisuuksia. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä konedataan liittyen metsäkonevalmistajien (Komatsu, Ponsse ja John Deere) sekä työnantajajärjestö Koneyrittäjät kanssa. Lisäksi yrittäjille räätälöidään ohjausta oman yrityksen hiilijalanjäljen kokonaisvaltaiseen parantamiseen. Koulutuksen painotus on yrityksissä ja maastossa.

Koulutus on maksuton. Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa). Koulutus alkaa 15.1.2024 ja päättyy viimeistään 31.12.2024.

Kolutukseen haetaan 15.12.2023 mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa:

https://www.winnova.fi/koulutustarjonta/koulutushaku/koulutus/metsakestava-ilmastokestavan-metsatalouden-koulutus-metsakoneyrittajille-ja-kuljettajille/

LISÄTIEDOT KOULUTUKSESTA

Matti Eloranta, matti.eloranta@winnova.fi, p. 044 455 8412

Elise Hovi, elise.hovi@winnova.fi, 044 455 7590

6. Tilaisuudet ja tapahtumat

Hallituksen kokous 10.11.2023

Metsäpäivät 26.–27.10. Hotelli Clarion Helsinki. Metsäkoulutus ry osallistuu minimessuille.

Yhdistyksen syyskokous

8.12. klo 10.00–12.00. Infokeskus Korona, Viikinkaari 11, kokoustila 4024. Helsingin yliopisto tarjoaa kahvit. Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen kokouksen jälkeen.

Hyvää syksyä kaikille!

Ville