Metsäkoulutus ry ajankohtaiset

1. Uudet jäsenet

Eronkoski Oy liittyi metsäkoulutus ry:n jäseneksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa 1.6.2020.

Jukka Eronkoski on toiminut koneellisen korjuun tehtävissä Suomessa ja ulkomailla sekä lisäksi toiminut opettajana. Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

2. Metsäkoulutus ry:n hankeideahaku 1.-31.10.2020

Metsäkoulutus ry järjestää vuosittain lokakuussa metsäalan koulutuksen kehittämiseen liittyvän hankeideahaun. Kehittämisideat voivat olla esimerkiksi opetusmateriaalin kehittämistä, työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön parantamista, metsäalan koulutuksen markkinoinnin kehittämistä, virtuaalisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen ja sisältöjen kehittämistä.

Tänä vuonna Metsäkoulutus ry erityisesti pitää tärkeänä seuraavia teemoja hankeideahaussa: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen sekä oppilaitosten strategisen tason opetuksen toteutuksen ”hybridimallien” selvittäminen, kehittäminen ja hyvät käytännöt. Hybridimallilla tarkoitetaan sitä, miten vuositasolla opetuksessa toteutetaan etäopetusta ja läsnäolo-opetusta. Lisäksi Metsäkoulutus ry toivoo hankeideahakuun etä- ja verkko-opetukseen kehittämiseen liittyviä hankeideoita.

Kehittämishankeideat vastaanottaa toiminnanjohtaja Ville Manner Metsäkoulutus ry. Alla linkki hankeideahaun lomakkeeseen. Täytä tarvittavat tiedot ja lähetä idea sähköpostilla osoitteeseen ville.manner@metsakoulutusry.fi. Metsäkoulutus ry:n hallitus käsittelee saapuneet ideat ja tekee päätöksen siitä, mitkä ideat etenevät Metsämiesten Säätiön hankehakuun marraskuun 2020 aikana. Hankeideoita voi lähettää Metsäkoulutus ry:lle 1.-31.10.2020.

Hankeideahaun lomake: http://www.metsäkoulutus.fi/hankeideahaku/

3. Lausunto opetusministeriölle oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 ikävuoteen.

Metsäkoulutus ry antoi asiasta lausunnon 11.6. Hallituksen esitys liittyi hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta, toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta sekä toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämisestä. Esityksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa jokaiselle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.

Hallituksen esityksen ensisijaisena tavoitteena on nostaa suomalaisten koulutus- ja osaamistasoa ja siten työllistymistä sekä vähentää syrjäytymistä. Lakiesityksen tavoitteet ovat ymmärrettäviä, mutta mielestämme oppivelvollisuusiän nostaminen ja kaavailtu uudistus ei ratkaise koulutusjärjestelmän nykyisiä ongelmakohtia eikä ole kustannustehokas syrjäytymisen vähentämisessä. Lausunto kokonaisuudessaan:  http://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/metsakoulutus-ryn-lausunto-oppivelvollisuuden-pidentamiseen-liittyen/

4. Koulutus

Itä-Suomen yliopiston kurssi Johdanto metsätieteisiin ja metsätalouteen 1 kutsuu oppimaan lisää metsistä.

Yhden opintopisteen laajuinen verkkokurssi on suunnattu kaikille, jotka haluavat ymmärtää metsien merkityksen uusiutuvana luonnonvarana ja oppia perustiedot Suomen metsätaloudesta ja metsätieteistä.

Ilmoittautuminen kurssille on auki Opintopolussa (https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.30749248651) ja kurssin voi opiskella aikavälillä 1.9.-31.5. Kurssimaksu on 12 euroa.

Lisätietoja löydät Opintopolusta ja voit kysyä lisää elli.hamynen@uef.fi.

Tervetuloa kurssille!

Kurssihanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta.

4. Tilaisuudet ja tapahtumat

Metsäkoulutus ry:n syyskokous pidetään torstaina 10.12.2020 klo 13.00 MTK:ssa.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu syksyllä.

5.11 klo 10.00 Metsäteollisuus ry

17.11 klo 13.00 Koneyrittäjien liitto

Hyvää syksyä!

Ville