Ilmastokestävä metsätalous – opetusmateriaalia kootaan metsäalan opettajille

Ilmastonmuutos haastaa metsäopetuksen ja alan opetusmateriaali vaatii päivitystä. Tapiossa koostetaan uutta opetusmateriaalia ilmastokestävän metsätalouden keskeisistä näkökulmista ja avainkysymyksistä metsäalan opettajien käyttöön.

Metsät ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Tulevaisuuden metsäammattilaisilla on tärkeää olla realistinen kuva siitä, mitä haasteita ja mahdollisuuksia ilmastonmuutos tuo metsätalouden harjoittamiseen. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi Tapiossa kootaan metsäalan opettajille suunnattua Ilmastokestävä metsätalous-opetusmateriaalia. Se auttaa metsäalan opettajia viestimään opiskelijoille ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimenpiteistä käytännön metsätaloudessa.

”On tärkeää, että metsäalan koulutus elää ajassa, jopa askeleen edellä. Opettajien tärkeän työn tukemiseksi tarvitaan oppimateriaali, jossa kerrotaan ilmastonmuutoksen vaikutukset metsätalouteen ja tarpeet metsien hoitoon. On tärkeätä, että aihepiirin ajankohtainen tieto saadaan ripeästi käytännön opetukseen.” toteaa Ilari Pirttinen Metsämiesten säätiöstä.

”Opettajilla on tällä hetkellä käytettävissä hajanaista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta käytännön metsätaloudessa. Saatavilla ei ole laaja-alaista ja puolueetonta katsausta. Esimerkiksi suometsien hoidon erityiskysymykset herättävät hämmennystä metsäalan toimijoiden keskuudessa ja näin on myös metsäopetuksen parissa”, sanoo metsänhoidon ilmastoasiantuntija Tiina Törmäinen, Tapiosta.

Metsäalan opetusmateriaaleja on syytä päivittää

Ilmastokestävyys on metsäalan uusi haaste ja se tulee ottaa huomioon entistä vahvemmin tulevaisuuden metsäammattilaisten koulutuksessa. Uuden tutkimustiedon jalkauttaminen käytäntöön ja metsäalan opetukseen on tärkeää, jotta varmistetaan oikein valitut metsänhoidon toimenpiteet. Ensisijaisesti metsäalan opettajien käyttöön suunnattu koulutusmateriaali pohjautuu Metsänhoidon suositukset-kokonaisuuteen. Materiaalin kokoamisessa hyödynnetään suositusten uudistamistyössä saatavaa ajankohtaista tietoa metsänhoidon parhaista käytännöistä.

Uusi koulutusmateriaali keväällä 2021 opettajien käyttöön

Materiaali julkaistaan kevään 2021 aikana hankkeen omilla sivuilla. Tapion yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Metsäkoulutus ry, Koneyrittäjät, Meto – Metsäalan asiantuntijat ry ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK). Hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö.

Lisätietoa

Ilmastokestävä metsätalous – opetusmateriaali metsäalan opettajille -hanke
Tiina Törmänen, hankkeen projektipäällikkö, tiina.tormanen(at)tapio.fi, +358 50 466 4510