Metsäkoulutus ry ajankohtaiset

Kannanotto

Metsäkoulutus ry:n kannanotto Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmän aloiteluonnokseen ”Biotalousalojen koulutuksen laatuun ja vetovoimaan tulee panostaa” 5.12.2019

Lausuntoluonnoksessa esitetään, että biotalousalat koottaisiin ammattikorkeakoulutuksessa Bio- ja elintarviketekniikan koulutukseksi, jolloin yhteinen tutkintonimike koulutuksille olisi insinööri (AMK). Tämä tarkoittaisi, että tutkintonimikkeet agrologi (AMK), hortonomi (AMK) metsätalousinsinööri (AMK) ja ympäristösuunnittelija (AMK) ja näiden ylemmät AMK-tutkintojen nimikkeet häviäisivät ja tilalle tulisi geneerinen insinööri (AMK). Metsäkoulutus ry ei pidä tätä vakiintuneiden tutkintonimikkeiden muuttamista järkevänä ja kannatettavana.

Selkeät tutkintonimikkeet ovat perusteltuja, jotta opintoihin hakijat ymmärtävät, millaisen sisältöiseen koulutukseen ovat hakeutumassa (hakukohteena selkeä ammattinimike) ja mihin osaamiseen koulutus tulee lopulta johtamaan.

Työelämän ja työnantajien näkökulmasta tutkintonimikkeestä tulee nähdä suoraan opinnot suorittaneen osaamisala, jotta työnantaja hahmottaa työnhakijan osaamisen. Tutkintonimikkeen on kuvattava selkeästi asiantuntijan osaamisalaa. Nykyiset selkeät tutkintonimikkeet ovat työnantajan kannalta perusteltuja.

Opinnäytetyöpankki

Kehitämme parhaillaan opinnäytetyöpankkia Metsäkoulutus ry:n internetsivuille. Ajatuksena on, että opinnäytetyön tarjoajat voivat ilmoittaa siellä opinnäytetyöaiheita ja hakea työlle tekijää. Samoin opinnäytetyöstä kiinnostuneet opiskelijat voivat ilmoittaa itsensä tekijäksi ja kiinnostuksen kohteen.

Metsäalan opettajien akatemia

Tammikuussa käynnistyy ensimmäinen metsäalan opettajille tarkoitettu akatemia Metsäkoulutus ry:n jäsenoppilaitosten opettajille. Kurssille on kutsuttu opettajia jokaiselta koulutusasteelta.Kurssin teemoina ovat mm. tunne-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot metsäalan opettajan työssä. Lue lisää kurssin sivulta: www.metsahyvinvointi.fi/metsaopettajien-akatemia

Koulutuksen kehittämisen hankeideahaku

Metsäkoulutus ry:n hallitus käsitteli lokakuun hankeideahaussa saamansa hankkeet ja tukee seuraavia hankkeita Metsämiesten Säätiön hankehakuun 1.12.2019-31.1.2020. Toivottavasti hankkeet saavat rahoituksen ja päästään toteuttamaan hankkeita.

Opetusmateriaali ja sisällöt

1. Työelämä tutuksi – metsäalan työelämätaitojen opetuksen tukiverkosto

Eila Lautanen TTS, kesto 1.4.2020 – 31.3.2021, 29 750 euroa

2. Verkkokurssi Johdanto metsätalouteen ja metsätieteiden ajankohtaisiin kysymyksiin

Jukka Tikkanen UEF, kesto 1.4.2020-31.12.2020, 32 300 euroa

3. Kasinsuojelututkintomateriaalin käännös ruotsiksi

Boris Ståhl Yrkesakademin, 30.3.-31.12. 2020, 6 400 euroa

4. Työturvallisuus näkyväksi osaksi metsäalan opetusta

Nina Kokkonen Hamk, 1.5.-30.5.2021, 60 000 euroa

Oppimisympäristöt ja teknologia

5. Luonnonhoidon virtuaaliseMetsäalan opettajienn oppimisympäristö LuHon päivitys ja ylläpito

 Janne Ruokonen Tredu, kesto 1.4.2020-31.3.2021, 20 000 euroa

6. Meidän metsään

Hanna-Mari Laitala Kpedu, kesto 1.4.2020 – 31.12.2021, 94 000 euroa

7. Metsäkonealan työssäoppimisen sähköinen tarkastuslista – pilotoinnista käytäntöön

Tommi Tenhola Tapio Palvelut, kesto 1.4.-31.12.2020, 15 000 euroa

Koulutus ja tutkimus

8. Kulotuskoulu -taitoa tulenkäyttöön metsissä

Antti Heikkilä Suomen metsäkeskus, kesto 1.1.2020-31.12.2022. 6 000 euroa, koko hanke 160 000 euroa

9. Ilmastomme on tulevaisuutemme

Karen Wik-Portin Suomen metsäkeskus, kesto 1.3.2020 – 28.02.2022, 5 000 euroa, koko hanke 125 000 euroa

10. Ilmastokestävä metsätalous -tietopaketin koostaminen metsäalan oppilaitosten opettajien käyttöön

Kalle Vanhatalo, Tapio Palvelut Oy, kesto 1.4.2020 – 31.1.2021, 29 000 euroa

Tilaisuuksia ja tapahtumia

Studia -messut 3.-4.12. Helsingin Messukeskuksessa. Mukana yhteistyössä Helsingin yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu sekä Hämeen ammatti-instituutti.

Metsäalan koulutuksen markkinoinnin ja vetovoimatyöverkoston tilaisuus 13.12.2019 Helsingissä.

OHJELMA

LOUNAS (11:00-11:45)

MITÄ MENEILLÄÄN KOULUTUKSEN MARKKINOINNISSA

  • Yliopistot markkinointiyhteistyössä
  • Vetovoimaa laadukkaalla opetuksella ja tiiviillä työelämäyhteistyöllä, Metko -hanke
  • Mikä vetää Metsätielle – Kurun resepti
  • Muita kuulumisia mm. Metsien Suomi, ALL-YOUTH-hankkeen ja UEF-Metsätieteiden osaston yhteisvoimin toteuttama Nuori Metsänomistaja 2020 -kyselytutkimus sekä Johdatus metsätieteisiin -kurssin MOOC-versio

TALOUSTUTKIMUKSEN NUORISOBAROMETRI | Uunituoreet tulokset: 15-25 vuotiaiden mielikuvat metsien käytöstä ja metsä- ja puualasta

ULKOPUOLINEN NÄKÖKULMA | Metsä on muodissa, miksei metsäala ole trendilehtien sivuilla?

HANDS ON | Metsäsuhteemme eivät ole samasta puusta, osaammeko hyödyntää monimuotoisuutta?

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/joulunalustapaaminen 4.12. mennessä.

Educa 2020 -messut 24.-25.1.2020 Helsingin messukeskuksessa. Metsäkoulutus ry on mukana yhteisosastolla.

Metsäkoulutus ry:n kevätkokous pidetään 10.12. klo 10.00 MTK:ssa Helsingissä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Laita päivä kalenteriin hyvissä ajoin. Jäsenet tervetuloa!

Hyvää talven jatkoa!

Ville