Metsäalan dronekoulutuksen suositusten luominen

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst tuottivat yhteistyössä viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa koulutussuosituksen metsätalouden tuleville droneosaajille. Suosituksen ei ole tarkoitus olla rajoittava, vaan helpottaa uusien koulutusten aloittamista ja varmistaa, että alan käytännön töissä tarvittavia asioitakorostetaan opetuksessa.

Suositukseen on koottu toiminnan aloittamisen ja ylläpitämisen kannalta keskeiset tiedot, sekä oppilaitosten kokemuksia koulutuksen käytännön toteutuksesta. Säätelevä viranomainen Traficom on myös ollut mukana kommentoimassa suosituksen sisältöä. Viranomaisen kommentien perusteella opetussuositusta on valmiiksi sovitettu huomioimaan tulevan valtakunnallisen pakollisen teoriakokeen vaatimukset.

Yhteistyössä kehitetty laadukkaampi koulutus takaa, että uutta osaamista ja ajattelutapaakentälle jalkauttavat opiskelijat tuntevat lennokkien mahdollisuudet metsätaloudessa ja niitä koskevan lainsäädännön. Tietoinen ja suunniteltu toiminta vähentää vaaratilainteiden riskiä, mikä osaltaan pitää menetelmän maineen kunnossa ja sääntelyn tarpeen vähäisempänä.

Metsäkoulutus ry:n tukema hanke on myös edistänyt dronetoimijoiden verkostoitumistametsäalalla. HAMKissa dronekoulutusta on annettu jo vuodesta 2017. Uniforst aloitti oman koulutustoimintansa viime keväänä. Droneosaaminen on poikinut molemmille kampuksille jo lopputyöpaikkoja sekä paljon kiinnostusta tutkimusryhmiltä ja opiskelijoilta.

Koulutussuositus on ladattavissa tämän tiedotteen liitteenä olevasta linkistä.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www.mmsaatio.fi

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juho Niskala, Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst, juho.niskala@helsinki.fi

Lehtori, metsätalous Esa Lientola, Hämeen ammattikorkeakoulu, esa.lientola@hamk.fi Suositus on ladattavissa linkistä: https://drive.google.com/file/d/1_oGa27mQvCmukqhCWgsMHnBOXm6hV0QB/view?usp=sharing